Hva er kryptovaluta?

Publisert 01.05.2022 15:28:21  |  Sist oppdatert 09.05.2022 18:21:39

Kryptovaluta har blitt en populær investering for mange, og vi leser stadig om nye bruksområder for disse digitale verdiene, men hva er egentlig kryptovaluta? Når de fleste hører ordet kryptovaluta er det gjerne Bitcoin de tenker på, men dette er bare én av tusenvis. Bitcoin var riktignok den første som ble introdusert i 2008, men siden den gang har det dukket opp en rekke ulike kryptovaluta som alle har sine egne egenskaper.

For å avklare hva kryptovaluta egentlig er for, skal vi se nærmere på noen populære mynter og hvilken teknologi som ligger bak disse. Alle kryptovaluta er knyttet til en blokkjede, men dette betyr ikke på noen måte at alle kryptovalutaer er like. Nettopp denne oppdagelsen er det som gjør at mange ikke med sikkerhet vet hva kryptovaluta egentlig innebærer.

Hva er kryptovaluta?

Kryptovaluta er desentraliserte verdier som er knyttet sammen ved hjelp av blokkjede-teknologi. Dette gjør det mulig å omsette verdiene helt uten hjelp av sentralbanker og finansielle institusjoner, noe som også utgjør mye av hensikten bak disse populære myntene. Bitcoin ble nemlig introdusert som et alternativ til tradisjonell finans etter finanskrisen i 2008, og idéen om desentralisert finans har bygget videre på denne visjonen.

I dag finnes det tusenvis av ulike kryptovaluta mynter, og alle disse har sine egne, unike egenskaper. Den mest kjente er fortsatt Bitcoin, men Ethereum har for lengst tatt over som den mest utbredte valutaen. Dette skyldes mulighetene Ethereum blokkjeden har introdusert til markedet gjennom smartkontrakter. Ethereum har blitt ryggraden at kryptovaluta markedet, noe som også gjør det til en av de viktigste valutaene på markedet.

Bitcoin og Altcoins

Det finnes flere norske økonomiblogger som skriver om kryptovaluta, og disse omtaler gjerne Bitcoin og Altcoins som de to retningene innad i markedet. Vi skal derfor se litt nærmere på hva dette innebærer, samt hva forskjellen på de to er. Den første har vi allerede snakket om, nemlig Bitcoin. Dette er den første kryptovalutaen som dukket opp på markedet og er i dag den mest verdifulle målt i markedsverdi.

På andre siden har vi det som kalles Altcoins, og dette er i praksis alt som IKKE er Bitcoin. Det er denne kategorien kjente mynter som Ethereum, Ripple, DogeCoin og Pokadot faller inn under. Det finnes også flere ulike typer altcoins, men det faller utenfor denne introduksjonen å omtale alle disse. Tross Alt finnes det tusenvis av mynter, så vi kunne snakket om altcoins i dagevis.

Blokkjeder og teknologien bak kryptovaluta

Fellesnevneren bak de fleste kryptovaluta er at de bygger på såkalte blokkjeder for å fungere. Dette er dynamisk, distribuerte databaser som samler synlig informasjon om ulike transaksjoner for deretter å verifisere dette med resten av kjeden. Hver blokk inneholder et bestemt antall transaksjoner, tidsstempel og en hash for identifikasjon.

Hver blokk har en slik hash og det er disse som knytter dem sammen. Det er også dette som fungerer som en innebygd sikkerhetsfunksjon ved at ingen kan endre det som ligger i en tidligere blokk, uten at alle andre i kjeden også verifiserer endringen. Skulle man eksempelvis endret en blokk knyttet til Bitcoin måtte man kontrollert minst 51% av Bitcoin nettverket, noe som ville resultert i astronomiske summer.

Dersom noen forsøker å endre blokkjeden uten at den blir godkjent av øvrige i kjeden - vil den eksisterende kjeden brytes og en ny vil oppstå. Så lenge denne ikke endringen godkjennes av minst 51% av den eksisterende kjeden, vil den nye kjeden bli forlatt og kjent ugyldig. Selv om dette er en veldig forenklet forklaring, kan vi se at det er denne egenskapen som gjør kryptovaluta til et transparent og trygt betalingsmiddel på nett.

Investere i kryptovaluta

Det er ingen hemmelighet at kryptovaluta har blitt en attraktiv investering for mange, men akkurat som med aksjer er det viktig at du vet hvordan det fungerer. Vi har tidligere nevnt at det finnes en rekke ulike kryptovaluta, så her gjelder det å sette seg godt inn i de individuelle alternativene. Du bør derfor vurdere kryptovaluta på lik linje med aksjer og velge de som har egenskaper passende for porteføljen din.

Du bør også etterse at du bygger en portefølje som er godt diversifisert, slik at du unngår den enorme volatiliteten som ofte skjuler seg i kryptovaluta markedet. Her gjelder det å finne de beste myntene som har reelle utsikter for fremtiden, slik at du kan bygge en bærekraftig portefølje som faktisk stiger i verdi over tid.

Oppsummering

Kryptovaluta er et emne som ofte dukker opp i media, men som mange ikke helt kan forklare hva er. Derfor har vi sett nærmere på det grunnleggende knyttet til kryptovaluta, bitcoin og hvordan disse fungerer i praksis. Hensikten med denne artikkelen var å gi en kjapp introduksjon til et svært komplisert emne, så her kan vi anbefale at man fortsetter å lese seg opp dersom dette er et emne av interesse.