Utviklerverktøy (API)

Har du lyst til å integrere JuJu i systemer du utvikler? Null problem! Vi har et web-API for akkurat dette.

Introduksjon

APIet gir en enkel måte å hente ut, legge til, redigere og slette data samt utføre handlinger på plattformen med kode. Eksempelvis kan du skrive kode som henter ut prisdata hvert minutt og gir deg bedskjed dersom prisen går under eller over et punkt. Det er også mulig å opprette ordre, utføre utbetalinger og mye mer.
APIet leveres i stor grad "slik det er" og det forventes at de som ønsker å bruke dette har nødvendig tekniske kompetanse. Ved spørsmål kontakt support@jujukrypto.no.

URL

APIet er å finne på følgende base-adresse:
https://jujukrypto.no/api/
Videre er endepunktene delt inn i versjoner:
Versjon Endepunkt Beskrivelse
v1 https://jujukrypto.no/api/v1/ Nåværende eneste versjon med blanding av generelle og side-spesifikke endepunkter.

Responsdata

Alle responser er i JSON format, med følgende wrapper-struktur:
{
 "request": {
  "error": false,
  "message": "",
  "time": 1532205278
 },
 "response": {
  ... <-- Endepunktdata havner her
 }
}
Wapper-strukturen brukes fordi det er situasjoner hvor systemet stopper før du kommer til koden for de individuelle endepunktene. Eksempelvis hvis nettsiden er i vedlikeholdsmodus vil wrapper-strukturen være følgende:
{
 "request": {
  "error": true,
  "message": "Nettsiden er i vedlikeholdsmodus.",
  "time": 1532205278
 },
 "response": {[]}
}

Autentisering

Enkelte endepunkter krever autentisering (at du er logget inn) for å fungere. Disse endepunktene er markert med tag "Private". Da må du bruke API-nøkkel eller informasjonskapsel (cookie) for å autentisere forespørselen.

API-nøkler

Du oppretter API-nøkler på API-siden under Innstillinger.
API-nøkler brukes for å identifisere hvilken bruker du er logget inn som, og for signering av forespørsler dersom API-nøkkelens tilgangstype er HMAC (signatur).
API-nøkkel sendes som HTTP header argument "APIKey". Eksempel:
curl -H "APIKey: f1a993542d915e2e2a20822c4a1a2dee355dc8d6a957dedb2d36f90da569c95725aef1388e8340e1a2d6b77e1a9a76b78b4ad287194310fe7afd5f333dfed111" https://jujukrypto.no/api/v1/trading/currencies
Du kan opprette API-nøkler med en av to tilgangstyper:
APIKey (enkel)
Med tilgangstype APIKey er det ingen signering av forespørsler, og du trenger bare å sende "APIKey" i HTTP header.
Dette er enklere, men har lavere sikkerhet. Dette åpner i teorien for såkalte man-in-the-middle angrep og andre lignende angrep. Vi tilbyr likevel denne type nøkler da sannsynligheten for at dette skjer er svært liten. I tillegg har vi påkrevd HTTPS (SSL/TLS)-kryptering på alle sider, som i teorien eliminerer slike problemer. Det er derfor ekstra viktig å alltid validere SSL/TLS sertifikater (dette skal gjøres automatisk med mindre du skrur det av).
HMAC (signatur)
Med tilgangstype HMAC (signatur) må alle forespørsler til private endepunkter signeres med HMAC. Da sender du "APIkey", "APIVersion", "APINonce", "APITimestamp" og "APIExpiration" i HTTP header. Du bruker "SecretKey" for i signering, mer om dette under. Dette er mer komplisert med gir svært høy sikkerhet.

HMAC-signering

Dersom du bruker en API-nøkkel med tilgangstype HMAC (signatur) må alle forespørsler til private endepunkter signeres.
HMAC-signering gjøres ved å kombinere følgende data og kjøre det gjennom hashing-algoritmen HMAC-SHA256:
"JUJU" + "_" + APIKey ("8e5bb759d8a04b832cb2fb451a9e18cb38818f62adf99b4c7f209268b8817dbe9a14b0e42983097d4a77e9603591851216de61099d912dacceb5ac560423f5dc")
Request type ("POST")
HTTP host ("jujukrypto.no")
HTTP port ("443")
HTTP path ("/api/v1/trading/orders/new")
HTTP content-type ("application/json") (trengs bare når det er request data)
API version ("v1")
API nonce ("1594e1b63357a5d7cb48405ea8e19f15") (Random MD5 hash) (Kan bare brukes en gang per 120 sekunder)
API timestamp i msc ("1637112842850808")
API expiration time i msc ("2000000") (Maks 60 sekunder)
Request data (JSON) ('{"currencyPairID":1,"orderSide":"1","orderType":2,"limitPrice":"500000.00","amountToBuy":"0.01"}')
Hvert element i listen separeres med vertikal strek "|". Eksempel:
JUJU_8e5bb759d8a04b832cb2fb451a9e18cb38818f62adf99b4c7f209268b8817dbe9a14b0e42983097d4a77e9603591851216de61099d912dacceb5ac560423f5dc|POST|jujukrypto.no|443|/api/v1/trading/orders/new|application/json|v1|1594e1b63357a5d7cb48405ea8e19f15|1637112842850808|2000000|{"currencyPairID":1,"orderSide":"1","orderType":2,"limitPrice":"500000.00","amountToBuy":"0.01"}
HMAC-SHA256 med secretKey av dette blir følgende:
secretKey: 97042a71265770b06273301a17cb3161854a0f67e72e8a3d24993723474fdd11da662add435e0c9d5df2c9fe086abd10151f3f977856804d0c14bf966c9f5a45
HMAC-SHA256: 608e92c8aab8cfba02cdfb34fe8a4bae8001c706e31155eb4e9255d9d1f86e16
Det er dette du skal sende som HTTP header argument "APISignature", sammen med "APIkey", "APIVersion", "APINonce", "APITimestamp" og "APIExpiration". HTTP header "content-type" må også sendes hvis det er noe innhold i forespørselen.
Fult HTTP request eksempel:
POST /api/v1/trading/orders/new HTTP/1.1
Host: jujukrypto.no
Content-Type: application/json
APIKey: 8e5bb759d8a04b832cb2fb451a9e18cb38818f62adf99b4c7f209268b8817dbe9a14b0e42983097d4a77e9603591851216de61099d912dacceb5ac560423f5dc
APIVersion: v1
APINonce: 1594e1b63357a5d7cb48405ea8e19f15
APITimestamp: 1637112842850808
APIExpiration: 2000000
APISignature: 608e92c8aab8cfba02cdfb34fe8a4bae8001c706e31155eb4e9255d9d1f86e16
Content-Length: 96

{"currencyPairID":1,"orderSide":"1","orderType":2,"limitPrice":"500000.00","amountToBuy":"0.01"}

Informasjonskapsler (cookies)

Det er også teknisk sett mulig å gjøre autentisering med informasjonskapsler (cookies). Dette er ikke den tiltenkte måten å gjøre autentisering for kunder, men er til bruk for client-side kode på plattformen. Autentisering med informasjonskapsel gir ikke mulighet for signering av forespørsler eller rettigheter. Dersom du gjør dette må du ofte også sende med APIToken. Se under om dette.
Informasjonskapselen som står for autentisering heter "session" (det er navnet på informasjonskapselen, ikke til å forvirres med en session cookie som blir borte når man lukker nettsiden). Denne informasjonskapselen er en 100 symboler lang tilfeldig tekst som identifiserer hvilken bruker du er logget inn som. Eksempel:
9Kgwmk6DCIyk5MasIGqMT26Tc9yCMcPEfQeJrCVCSjIIUr2kxFhY9cUZ28QWyLmwtViUPZw3M47elqUPiaaV7j2CVNeOusuDCkiO
Du får tak i denne informasjonskapselen ved å autentisere deg inn via endepunktene under /v1/auth/login/. En enkel måte å få tak i denne informasjonskapselen på er å kopiere den ut av nettleseren etter du har logget inn manuelt, fra console eller en plugin (document.cookie).

APIToken (CSRF)

Dersom du bruker informasjonskapsler for autentisering er det enkelte endepunkter som har et argument/parameter som heter "APIToken".
Dette er et felt som brukes for å forhindre såkalte Cross-Site Request Forgery (CSRF) forespørsler. Dette har med sikkerhet å gjøre.
APIToken-feltet skal fylles med en bestemt verdi som er basert på "session"-informasjonskapselen. Med andre ord så endrer APIToken seg hvis du endrer "session", med vilje eller eksempelvis når du logger inn (da får du en ny "session").
Du kan blant annet finne APIToken-verdien for din "session" via endepunktet /api/v1/APIToken.

Rate limits

Standard rate limit er 3 forespørsel per sekund. Hvis du har behov for høyere rate limit ta kontakt på support@jujukrypto.no.
Rate limiten er beregnet i løpende mikrosekunder (unix timestamp), slik at hvis du har 5 forespørsler per sekund kan du sende en forespørsel hvert 200000 microsekund. Eksempel:
-------------------------------------------------------------
1 sekund = 1000000 mikrosekunder
1000000 mikrosekunder / 5 = 200000 mikrosekunder
-------------------------------------------------------------
Request 1 timestamp: 1637107956200000
Request 2 timestamp: 1637107956600000
1637107956600000 - 1637107956200000 = 400000 mikrosekunder
> Ingen begrensning
-------------------------------------------------------------
Request 1 timestamp: 1637107956200000
Request 2 timestamp: 1637107956300000
1637107956300000 - 1637107956200000 = 100000 mikrosekunder
> Forespørsel 2 kommer for raskt etter forespørsel 1
-------------------------------------------------------------
Eksempel på respons når du overgår rate limitten:
{
 "request": {
  "error": false,
  "message": "OK",
  "time": 1637112941
 },
 "response": {
  "success": false,
  "errorMessage": "Rate limit reached. Your requests are too fast."
 }
}
Forespørsler til JuJu er også globalt begrenset til én tilkobling per IP-adresse, session, APIKey og bruker. Med andre ord får du ikke utført flere forespørsler samtidig.

Sikkerhet

Bruk av utviklerverktøy (API) er helt og holdent på eget ansvar, og kommer uten garantier eller garantert brukerstøtte.
Det er svært viktig at du holder API-nøkler hemmelig (APIKey og APISecret). Disse gir tilgang til deler eller hele kontoen din på plattformen, og er i stor grad det samme som å dele annen innloggingsinformasjon. Det finnes imidlertid situasjoner hvor deling av API-nøkler er nødvendig/ønskelig. Eksempelvis for å dele enkelte opplysninger med en tredjepart for behandling av disse. For å gjøre dette på en trygg måte følg følgende punkter:
 • Vurder om tredjeparten er en seriøs aktør som du stoler på. Hør gjerne med oss ved å kontakte oss på support@jujukrypto.no.
 • Bruk rettighets-innstillinger på API-nøkkelen (gi kun absolutt nødvendige rettigheter)
 • Begrens tilgang med IP-whitelisting hvis mulig
 • Slett API-nøkkelen når den ikke lenger skal være i bruk
Valider alltid HTTPS (SSL/TLS) sertifikater. Dette skal i utgangspunktet gjøres automatisk med mindre du skrur det av. En vanlig feil er å skru av validering av sertifikater fordi du får feilmeldinger ved validering, ofte fordi du mangler eller har utdaterte rot-sertifikater eller mellom-sertifikater, system-klokka går feil, eller har feil innstillinger/konfigurasjon. Vi anbefaler på det sterkeste at du heller prøver å løse problemet enn å skru av validering av sertifikater.
Du kan begrense tilgangen til en API-nøkkel basert på IP-adresse(r) ved bruk av IP-whitelisting. Dette er en enkel måte å øke sikkerheten på.

API-endepunkter

Her er alle nåværende API-endepunkter som er implementert og dokumentert.

1 Brukerkonto

API-endepunkter for brukerkontoer.
1.1 Brukerinformasjon
Hent informasjon om din brukerkonto.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/account/userData Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "userData": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumber": "123456789",
   "phoneCountryCode": "47",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "userIdentityID": "45",
   "KYCDataID": "33",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0",
   "twoFactorType": "2",
   "usergroup": "4",
   "additionalUsergroups": "",
   "regTime": "1637117231",
   "lastVisitTime": "1637813304",
   "onlineTime": "5351",
   "publicSalt": "090cea5da5c9b262[...]564b1968b6513cdf0dd72f",
   "IP": "127.0.0.1",
   "loginStatus": "1",
   "isBanned": "0",
   "bannedReason": "",
   "bannedRegTime": "0",
   "bannedTimeout": "0",
   "feeGroupID": "1",
   "emailAndPasswordAuthenticationEnabled": true,
   "bankIDAuthenticationEnabled": true,
   "vippsAuthenticationEnabled": true,
   "hasPassword": true
  }
 }
}
1.2 Notifications summary (Notifikasjoner oppsummering)
Hent oppsummerende informasjon om dine Notifications (Notifikasjoner). Totalt antall Notifications (Notifikasjoner), antall usette Notifications (Notifikasjoner) og usette (API) Notifikasjoner.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/api Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalNotificationCount": 390,
  "unreadNotificationCount": 1,
  "unreadAPINotificationCount": 1,
  "unreadAPINotifications": [
   {
    "ID": "759",
    "type": "14",
    "senderID": "-1",
    "recipientID": "1",
    "creationTime": "1636332801",
    "seenTime": "0",
    "seenTime_API": "0",
    "intField1": "1",
    "intField2": "0",
    "intField3": "0",
    "strField1": "Tittel",
    "strField2": "Innhold",
    "strField3": "",
    "HTMLRepresentation": "{Notification_HTML}",
    "typeName": "customText"
   }
   [...]
  ]
 }
}
1.3 Notifications (Notifikasjoner)
Hent informasjon om dine Notifications (Notifikasjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/notifications Private
Parameters (JSON)
seen Integer Optional Notification seen (1 = seen, 0 = unseen). Hvis ikke angitt hentes alle både sette og usette Notifications (Notifikasjoner).
type Integer Optional Notification type. Hvis ikke angitt hentes alle typer.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage. Valgfitt.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side). Maks 25.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "notificationsTotalCount": 111,
  "notificationsCount": 5,
  "notifications": [
   {
    "ID": "197",
    "type": "2",
    "senderID": "-1",
    "recipientID": "1",
    "creationTime": "1579752916",
    "seenTime": "1637932590",
    "seenTime_API": "1579752918",
    "intField1": "1",
    "intField2": "115",
    "intField3": "",
    "strField1": "10000.00",
    "strField2": "",
    "strField3": "",
    "HTMLRepresentation": "{Notification_HTML}",
    "typeName": "newUserInPaymentReceived"
   },
   [...]
  ]
 }
}
1.4 Notification (Én notifikasjon)
Hent informasjon om en Notification (Notifikasjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/{notificationID} Private
Parameters (JSON)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "notification": {
   "ID": "759",
   "type": "14",
   "senderID": "-1",
   "recipientID": "1",
   "creationTime": "1636332801",
   "seenTime": "1637932590",
   "seenTime_API": "1637957706",
   "intField1": "1",
   "intField2": "0",
   "intField3": "0",
   "strField1": "Tittel",
   "strField2": "Innhold",
   "strField3": "",
   "HTMLRepresentation": "{Notification_HTML}",
   "typeName": "customText"
  }
 }
}
1.5 Mark all Notifications seen (Merk alle notifikasjoner sett)
Merk alle Notifications (Notifikasjoner) sett.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/markAllSeen Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
}
1.6 Mark all Notifications unseen (Merk alle notifikasjoner usett)
Merk alle Notifications (Notifikasjoner) usett.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/markAllUnseen Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
1.7 Mark Notification seen (Merk én notifikasjon sett)
Merk en Notification (Notifikasjon) sett.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/markSeen Private
Parameters (JSON)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
1.8 Mark Notification unseen (Merk én notifikasjon usett)
Merk en Notification (Notifikasjon) usett.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/markUnseen Private
Parameters (JSON)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
1.9 Delete all Notifications (Slett alle notifikasjoner))
Slett alle Notifications (notifikasjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/deleteAll Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
1.10 Delete Notification (Slett én notifikasjon))
Slett en Notification (Notifikasjon).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/notifications/delete Private
Parameters (JSON)
notificationID Integer Required Notification (Notifikasjon) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}

2 Handel

API-endepunkter for handel.
2.1 Currencies (Alle valutaer)
List alle Currencies (Valutaer) tilgjengelig på plattformen.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/currencies Public
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currencies": [
   {
    "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
    "currencyPairs": [
     {
      "currency1": {
       "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
       "ID": "1",
       "name": "Bitcoin",
       "shortName": "BTC",
       "currencyCode": "BTC",
       "color": "#f6931a",
       "currencyType": "1",
       "maxNumberPlaces": "9",
       "maxDecimalPlaces": "8",
       "minimumAmount": "0.00000001",
       "maximumAmount": "999999999999.99999999",
       "minimumTradeAmount": "0.00001000",
       "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
      },
      "currency2": {
       "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
       "ID": "4",
       "name": "Stable NOK",
       "shortName": "NOK",
       "currencyCode": "NOK",
       "color": "#ed5565",
       "currencyType": "2",
       "maxNumberPlaces": "9",
       "maxDecimalPlaces": "2",
       "minimumAmount": "0.01",
       "maximumAmount": "999999999.00",
       "minimumTradeAmount": "0.01",
       "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
      },
      "ID": "20",
      "currencyID1": "1",
      "currencyID2": "4",
      "currency1MinFee": "0.00000025",
      "currency2MinFee": "0.25",
      "currency1MinAmount": "0.00001000",
      "currency2MinBasePrice": "1000.00",
      "currency2MinTotalPrice": "1.00"
      "name": "BTC/NOK"
     }
     [...]
    ],
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "color": "#f6931a",
    "currencyType": "1",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "minimumAmount": "0.00000001",
    "maximumAmount": "999999999999.99999999",
    "minimumTradeAmount": "0.00001000",
    "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.2 Currency (Én valuta)
Hent informasjon om en spesifikk Currency (Valuta) tilgjengelig på plattformen.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/currencies/{currencyID} Public
Parameters (GET)
currencyID Integer Required Currency (Valuta) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currency": {
   "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
   "currencyPairs": [
    {
     "currency1": {
      "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
      "ID": "1",
      "name": "Bitcoin",
      "shortName": "BTC",
      "currencyCode": "BTC",
      "color": "#f6931a",
      "currencyType": "1",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "8",
      "minimumAmount": "0.00000001",
      "maximumAmount": "999999999999.99999999",
      "minimumTradeAmount": "0.00001000",
      "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
     },
     "currency2": {
      "imageSrc": "/media/images/currency_icons/128/color/btc.png",
      "ID": "4",
      "name": "Stable NOK",
      "shortName": "NOK",
      "currencyCode": "NOK",
      "color": "#ed5565",
      "currencyType": "2",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "2",
      "minimumAmount": "0.01",
      "maximumAmount": "999999999.00",
      "minimumTradeAmount": "0.01",
      "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
     },
     "ID": "20",
     "currencyID1": "1",
     "currencyID2": "4",
     "currency1MinFee": "0.00000025",
     "currency2MinFee": "0.25",
     "currency1MinAmount": "0.00001000",
     "currency2MinBasePrice": "1000.00",
     "currency2MinTotalPrice": "1.00",
     "name": "BTC/NOK"
    }
    [...]
   ],
   "ID": "1",
   "name": "Bitcoin",
   "shortName": "BTC",
   "currencyCode": "BTC",
   "color": "#f6931a",
   "currencyType": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8",
   "minimumAmount": "0.00000001",
   "maximumAmount": "999999999999.99999999",
   "minimumTradeAmount": "0.00001000",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
  }
 }
}
2.3 CurrencyPairs (Alle valutapar)
List alle CurrencyPairs (Valutapar) tilgjengelig på plattformen.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/currencyPairs Public
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currencyPairs": [
   {
    "currency1": {
     "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "currencyCode": "BTC",
     "currencyType": "1",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8",
     "minimumAmount": "0.00000001",
     "maximumAmount": "999999999999.99999999"
    },
    "currency2": {
     "imageSrc": "/image/C5uGZ7ZMUFk9XNiWl6fq6zUW1Xeokbkza3MuIzar5lRhuUr2Qn",
     "ID": "4",
     "name": "Stable NOK",
     "shortName": "NOK",
     "currencyCode": "NOK",
     "currencyType": "2",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "2",
     "minimumAmount": "0.01",
     "maximumAmount": "999999999.00"
    },
    "ID": "20",
    "currencyID1": "1",
    "currencyID2": "4",
    "currency1MinFee": "0.00000025",
    "currency2MinFee": "0.25",
    "currency1MinAmount": "0.00001000",
    "currency2MinBasePrice": "1000.00",
    "currency2MinTotalPrice": "1.00",
    "lastPrice": "462587.75",
    "priceChange": "0.00",
    "priceChangePercentage": "0.00",
    "highPrice": "462587.75",
    "lowPrice": "462587.75",
    "name": "BTC/NOK"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.4 CurrencyPair (Ett valutapar)
Hent informasjon om ett spesifikk CurrencyPair (Valutapar) tilgjengelig på plattformen.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/currencyPairs/{currencyPairID} Public
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currencyPair": {
   "currency1": {
    "imageSrc": "/image/uRNELjg3552okWXQq2bc8yFkwbhtSUIFiaQhCe6Xhu9aKkYhX4",
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "currencyType": "1",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "minimumAmount": "0.00000001",
    "maximumAmount": "999999999999.99999999"
   },
   "currency2": {
    "imageSrc": "/image/C5uGZ7ZMUFk9XNiWl6fq6zUW1Xeokbkza3MuIzar5lRhuUr2Qn",
    "ID": "4",
    "name": "Stable NOK",
    "shortName": "NOK",
    "currencyCode": "NOK",
    "currencyType": "2",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "2",
    "minimumAmount": "0.01",
    "maximumAmount": "999999999.00"
   },
   "ID": "20",
   "currencyID1": "1",
   "currencyID2": "4",
   "currency1MinFee": "0.00000025",
   "currency2MinFee": "0.25",
   "currency1MinAmount": "0.00001000",
   "currency2MinBasePrice": "1000.00",
   "currency2MinTotalPrice": "1.00",
   "lastPrice": "462587.75",
   "priceChange": "0.00",
   "priceChangePercentage": "0.00",
   "highPrice": "462587.75",
   "lowPrice": "462587.75",
   "name": "BTC/NOK"
  }
 }
}
2.5 Ticker (Alle Tickers)
Hent ticker data for alle CurrencyPairs (Valutapar). Du kan også spesifisere en timeRange for å bestemme hvor langt tilbake du vil måle (standard er 24 timer/1 dag).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/ticker/{timeRange} Public
Parameters (GET)
timeRange String Optional TimeRange. 1H = 1 time, 1D = 1 dag, 1W = 1 uke, 1M = 1 måned, 1Y = 1 år. Default 1D (1 dag).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "tickers": [
   {
    "ID": "20",
    "name": "BTC/NOK",
    "currency1": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC"
    },
    "currency2": {
     "ID": "4",
     "name": "Stable NOK",
     "shortName": "NOK"
    },
    "timestampStart": "1637266860",
    "timestampEnd": "1637266919",
    "lastPrice": "462587.75",
    "priceChange": "0.00",
    "priceChangeP": "0.00",
    "highPrice": "462587.75",
    "lowPrice": "462587.75",
    "openPrice": "462587.75",
    "closePrice": "462587.75",
    "volume1": "0.00000000",
    "volume2": "0.00",
    "bidPrice": "500000.00",
    "askPrice": "510000.00"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.6 Ticker (Én Ticker)
Hent ticker data for ett CurrencyPair (Valutapar). Du kan også spesifisere en timeRange for å bestemme hvor langt tilbake du vil måle (standard er 24 timer/1 dag)
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/ticker/{currencyPairID}/{timeRange} Public
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
timeRange String Optional TimeRange. 1H = 1 time, 1D = 1 dag, 1W = 1 uke, 1M = 1 måned, 1Y = 1 år. Default 1D (1 dag).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "ticker": {
   "ID": "20",
   "name": "BTC/NOK",
   "currency1": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC"
   },
   "currency2": {
    "ID": "4",
    "name": "Stable NOK",
    "shortName": "NOK"
   },
   "timestampStart": "1637266980",
   "timestampEnd": "1637267039",
   "lastPrice": "462587.75",
   "priceChange": "0.00",
   "priceChangeP": "0.00",
   "highPrice": "462587.75",
   "lowPrice": "462587.75",
   "openPrice": "462587.75",
   "closePrice": "462587.75",
   "volume1": "0.00000000",
   "volume2": "0.00",
   "bidPrice": "500000.00",
   "askPrice": "510000.00"
  }
 }
}
2.7 OrderBook (Ordrebok)
Hent OrderBook (Ordrebok) for ett spesifikt CurrencyPair (Valutapar).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/orderBook/{currencyPairID} Public
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "buy": [
   {
    "price": "500000.00",
    "amount": "0.01000000"
   }
   [...]
  ],
  "sell": [
   {
    "price": "510000.00",
    "amount": "0.01000000"
   }
   [...]
  ]
 }
}
2.8 PriceData (Prisdata)
Hent PriceData (Prisdata) (candlestick) for ett spesifikt CurrencyPair (Valutapar). Maks PriceData lengde er 10 000, uavhengig av resolution.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/trading/priceData Public
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
resolution String Required Grouping size (default minutes) ('1S', '1', '5', '15', '30', '60', '720', '1D')
fromTimestamp Integer Required From timestamp (unix timestamp)
toTimestamp Integer Required To timestamp (unix timestamp)
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "priceData": [
   {
    "timestampStart": "1637352000",
    "timestampEnd": "1637352299",
    "lowPrice": "462587.75",
    "highPrice": "462587.75",
    "openPrice": "462587.75",
    "closePrice": "462587.75",
    "volume1": "0.00000000",
    "volume2": "0.00"
   },
   {
    "timestampStart": "1637352300",
    "timestampEnd": "1637352599",
    "lowPrice": "462587.75",
    "highPrice": "462587.75",
    "openPrice": "462587.75",
    "closePrice": "462587.75",
    "volume1": "0.00000000",
    "volume2": "0.00"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.9 ExternalExchangeRates (Eksterne valutakurser)
Hent nyeste ExternalExchangeRates (Eksterne valutakurser). Dette er for å hente realtime USD/NOK og EUR/NOK kurser.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/externalExchangeRates Public
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "exchangeRatesData": {
   "USDNOK": {
    "currency": "2",
    "grouping": "1",
    "timestampStart": "1620972340",
    "timestampEnd": "1620972340",
    "openPrice": "8.34091000",
    "closePrice": "8.34091000",
    "highPrice": "8.34091000",
    "lowPrice": "8.34091000",
    "name": "USD/NOK",
    "twentyFourHoursAgoExchangeRate": {
     "currency": "2",
     "grouping": "1",
     "timestampStart": "1620885940",
     "timestampEnd": "1620885940",
     "openPrice": "8.35192000",
     "closePrice": "8.35192000",
     "highPrice": "8.35192000",
     "lowPrice": "8.35192000",
     "name": "USD/NOK",
     "priceDiff": "-0.01101000",
     "priceDiffP": "-0.13199"
    }
   },
   "EURNOK": {
    "currency": "1",
    "grouping": "1",
    "timestampStart": "1620972340",
    "timestampEnd": "1620972340",
    "openPrice": "10.08671000",
    "closePrice": "10.08671000",
    "highPrice": "10.08671000",
    "lowPrice": "10.08671000",
    "name": "EUR/NOK",
    "twentyFourHoursAgoExchangeRate": {
     "currency": "1",
     "grouping": "1",
     "timestampStart": "1620885940",
     "timestampEnd": "1620885940",
     "openPrice": "10.08950000",
     "closePrice": "10.08950000",
     "highPrice": "10.08950000",
     "lowPrice": "10.08950000",
     "name": "EUR/NOK",
     "priceDiff": "-0.00279000",
     "priceDiffP": "-0.02766"
    }
   }
  }
 }
}
2.10 Order status (Ordre status)
Hent informasjon om en ordre.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/orders/{orderID} Private
Parameters (GET)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "order": {
   "trades": [
    {
     "ID": "18",
     "creationTime": "1617154361",
     "uniqueEventID": "15647",
     "currencyPairID": "1",
     "buyOrderID": "17",
     "sellOrderID": "22",
     "baseCurrencyID": "1",
     "quoteCurrencyID": "4",
     "tradeInitiator": "1",
     "tradeAmount": "0.00099000",
     "tradeBasePrice": "505000.00",
     "fee": "5.00",
     "tradePrice": "499.95"
    }
    [...]
   ],
   "ID": "17",
   "currencyPairID": "1",
   "userID": "1",
   "new": "1",
   "creationTime": "1637484720",
   "lastMatchTime": "-1",
   "closedTime": "-1",
   "side": "BuyOrder",
   "type": "2",
   "price": "400000.00",
   "amount": "0.00100000",
   "stopPrice": "-1.00000000",
   "totalAmount": "0.00100000",
   "filledAmount": "0.00000000",
   "remainingAmount": "0.00100000",
   "totalPrice": "400.00",
   "filledPrice": "400.00",
   "remainingPrice": "0.00",
   "totalFee": "4.00",
   "filledFee": "0.00",
   "remainingFee": "4.00",
   "progress": "0.00",
   "status": "1",
   "statusStr": "Ny",
   "closedReason": "-1",
   "stopTriggered": "0",
   "closedReasonStr": "Ikke avsluttet"
  }
 }
}
2.11 Ny Order (Ny ordre)
Opprett en ny ordre.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/trading/orders/new Private
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
orderSide Integer Required Ordre side (1 = kjøp, 2 = selg).
orderType Integer Required Ordre type (1 = market, 2 = limit, 3 = stop).
limitPrice String Required Limit-pris. I bruk hvis type er 2 (limit).
amountToBuy String Required I bruk hvis ordre side er 1 (kjøp). Mengden du ønsker å kjøpe i valuta 1 (basisvaluta), eksempelvis BTC.
amountToSell String Required I bruk hvis ordre side er 2 (selg). Mengden du ønsker å selge i valuta 1 (basisvaluta), eksempelvis BTC.
stopPrice String Required I bruk hvis ordre type er 3 (stop). Prisen du ønsker at ordren skal aktivere på.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "order": {
   "ID": "21",
   "currencyPairID": "1",
   "userID": "1",
   "new": "1",
   "creationTime": "1637542671",
   "lastMatchTime": "-1",
   "closedTime": "-1",
   "side": "1",
   "type": "2",
   "price": "450000.00",
   "amount": "0.00100000",
   "stopPrice": "-1.00",
   "totalAmount": "0.00100000",
   "filledAmount": "0.00000000",
   "remainingAmount": "0.00100000",
   "totalPrice": "450.00",
   "filledPrice": "450.00",
   "remainingPrice": "0.00",
   "totalFee": "4.50",
   "filledFee": "0.00",
   "remainingFee": "4.50",
   "progress": "0.000",
   "status": "1",
   "statusStr": "Ny",
   "closedReason": "-1",
   "stopTriggered": "0",
   "closedReasonStr": "Ikke avsluttet"
  }
 }
}
2.12 Cancel Order (Avsluttt ordre)
Avslutt en Order (Ordre).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/trading/orders/cancel Private
Parameters (JSON)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
 }
}
2.13 Cancel all Orders (Avslutt alle ordre)
Avslutt alle ordre. Enten alle kjøpsordre, alle salgsordre eller begge deler, i ett spesifikt CurrencyPair (Valutapar) eller i alle.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/trading/orders/cancelAll Private
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Optional CurrencyPair (Valutapar) ID. Hvis ikke angitt avsluttes ordre i alle CurrencyPairs (Valutapar).
orderSide Integer Optional Ordre side (1 = kjøp, 2 = selg). Hvis ikke angitt avsluttes både kjøpsordre og salgsordre.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "errorMessage": "",
  "failedOrders": 0
 }
}
2.14 Delete Order (Slett ordre)
Slett en Order (Ordre). Det er bare mulig å slette ordre som er avsluttet og som ikke har noen handler. Dette kan for eksempel være lurt å gjøre for å holde antall ordre så lavt som mulig for best ytelse og ryddighet, spesielt hvis du oppretter mange ordre.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/trading/orders/delete Private
Parameters (JSON)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
 }
}
2.15 Your Orders (Dine ordre)
Hent informasjon om dine Orders (Ordre).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/trading/orders/yourOrders Private
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Optional CurrencyPair (Valutapar) ID. Hvis ikke angitt hentes Orders (Ordre) i alle CurrencyPairs (Valutapar).
active Integer Optional Active Order (1 = aktiv, 0 = inaktiv). Hvis ikke angitt hentes både aktive og inaktive Orders (Ordre).
orderSide Integer Optional Ordre side (1 = kjøp, 2 = selg). Hvis ikke angitt hentes både kjøpsordre og salgsordre.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage. Valgfitt.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side). Maks 25.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "ordersTotalCount": 22,
  "ordersCount": 5,
  "orders": [
   {
    "trades": [
     {
      "ID": "28",
      "creationTime": "1637542855",
      "uniqueEventID": "15677",
      "currencyPairID": "1",
      "buyOrderID": "22",
      "sellOrderID": "33",
      "baseCurrencyID": "1",
      "quoteCurrencyID": "4",
      "tradeInitiator": "1",
      "tradeAmount": "0.00010000",
      "tradeBasePrice": "510000.00",
      "fee": "1.00",
      "tradePrice": "51.00"
     }
     [...]
    ],
    "ID": "22",
    "currencyPairID": "1",
    "userID": "1",
    "new": "1",
    "creationTime": "1637542853",
    "lastMatchTime": "-1",
    "closedTime": "-1",
    "side": "1",
    "type": "2",
    "price": "510000.00",
    "amount": "0.00010000",
    "stopPrice": "-1.00000000",
    "totalAmount": "0.00010000",
    "filledAmount": "0.00010000",
    "remainingAmount": "0.00000000",
    "totalPrice": "51.00",
    "filledPrice": "0.00",
    "remainingPrice": "51.00",
    "totalFee": "1.00",
    "filledFee": "1.00",
    "remainingFee": "0.00",
    "progress": "100.000",
    "status": "6",
    "statusStr": "Avsluttet",
    "closedReason": "4",
    "stopTriggered": "0",
    "closedReasonStr": "Ordren ble fylt"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.16 Trade (Én Handel)
Hent informasjon om en spesifkkk Trade (Handel).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/trades/{tradeID} Private
Parameters (GET)
tradeID Integer Required Trade (Handel) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "trade": {
   "ID": "1",
   "creationTime": "1614290451",
   "uniqueEventID": "15594",
   "currencyPairID": "1",
   "buyOrderID": "1",
   "sellOrderID": "1",
   "baseCurrencyID": "1",
   "quoteCurrencyID": "4",
   "tradeInitiator": "1",
   "tradeAmount": "0.00010000",
   "tradeBasePrice": "410443.37",
   "tradeTransactionID": "1",
   "yourSide": "buyer",
   "userID": "1",
   "tradeFee": "0.25",
   "tradePrice": "41.04",
   "depositVirtualWalletID": "115",
   "withdrawalVirtualWalletID": "116",
   "tradeAmountBaseTransactionID": "5",
   "tradePriceBaseTransactionID": "7",
   "feeTransactionID": "1"
  }
 }
}
2.17 Trades in Order (Handler i en Ordre)
Hent informasjon om alle Trades (Handler) i/for en spesifikk Order (Ordre).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/trades/order/{orderID} Private
Parameters (GET)
orderID Integer Required Order (Ordre) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "order": {
   "ID": "1",
   "currencyPairID": "1",
   "userID": "1",
   "new": "1",
   "creationTime": "1637483768",
   "lastMatchTime": "-1",
   "closedTime": "1637484396",
   "side": "1",
   "type": "2",
   "price": "410443.37",
   "amount": "0.00010000",
   "stopPrice": "-1.00000000",
   "totalAmount": "0.00010000",
   "filledAmount": "0.00000000",
   "remainingAmount": "0.00010000",
   "totalPrice": "41.04",
   "filledPrice": "41.04",
   "remainingPrice": "0.00",
   "totalFee": "0.25",
   "filledFee": "0.25",
   "remainingFee": "0.00",
   "progress": "100.000",
   "status": "6",
   "statusStr": "Avsluttet",
   "closedReason": "4",
   "stopTriggered": "0",
   "closedReasonStr": "Ordren ble fylt"
  },
  "trades": [
   {
    "ID": "1",
    "creationTime": "1614290451",
    "uniqueEventID": "15594",
    "currencyPairID": "1",
    "buyOrderID": "1",
    "sellOrderID": "1",
    "baseCurrencyID": "1",
    "quoteCurrencyID": "4",
    "tradeInitiator": "1",
    "tradeAmount": "0.00010000",
    "tradeBasePrice": "410443.37",
    "tradeTransactionID": "1",
    "yourSide": "buyer",
    "userID": "1",
    "tradeFee": "0.25",
    "tradePrice": "41.04",
    "depositVirtualWalletID": "115",
    "withdrawalVirtualWalletID": "116",
    "tradeAmountBaseTransactionID": "5",
    "tradePriceBaseTransactionID": "7",
    "feeTransactionID": "1"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.18 Nyeste Trades in CurrencyPair (Handler i et Valutapar)
Hent informasjon om de 50 nyeste Trades (Handler) i/for et spesifikt CurrencyPair (Valutapar).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/trading/trades/currencyPair/{currencyPairID} Public
Parameters (GET)
currencyPairID Integer Required CurrencyPair (Valutapar) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "trades": [
   {
    "ID": "61",
    "creationTime": "1617636489",
    "currencyPairID": "1",
    "tradeInitiator": "1",
    "tradeAmount": "0.00080737",
    "tradeBasePrice": "502000.00",
    "tradePrice": "405.29"
   },
   [...]
  ]
 }
}
2.19 Your Trades (Dine Handler)
Hent informasjon om dine Trades (Handler).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/trading/trades/yourTrades Private
Parameters (JSON)
currencyPairID Integer Optional CurrencyPair (Valutapar) ID. Hvis ikke angitt hentes Trades (Handler) i alle CurrencyPairs (Valutapar).
tradeSide Integer Optional Trade side (1 = kjøp, 2 = selg). Hvis ikke angitt hentes både kjøpshandler og salghandler.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side). Maks 25.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "tradesTotalCount": 50,
  "tradesCount": 2,
  "trades": [
   {
    "ID": "61",
    "creationTime": "1617636489",
    "uniqueEventID": "15776",
    "currencyPairID": "1",
    "buyOrderID": "42",
    "sellOrderID": "98",
    "baseCurrencyID": "1",
    "quoteCurrencyID": "4",
    "tradeInitiator": "1",
    "tradeAmount": "0.00080737",
    "tradeBasePrice": "502000.00",
    "tradeTransactionID": "61",
    "yourSide": "buyer",
    "userID": "1",
    "tradeFee": "4.06",
    "tradePrice": "405.29",
    "depositVirtualWalletID": "115",
    "withdrawalVirtualWalletID": "116",
    "tradeAmountBaseTransactionID": "508",
    "tradePriceBaseTransactionID": "510",
    "feeTransactionID": "121"
   },
   [...]
  ]
 }
}

3 Innbetalinger

API-endepunkter for innbetalinger.

3.1 Bitcoin (BTC)

API-endepunkter for Bitcoin (BTC) innbetalinger.
3.1.1 Generer ny Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse
Generer en ny Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/BTC/generateNewAddress Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "1J9dgo3N7[...]dBejnrBDtC",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "3QrkVnzfe[...]YwiBhSJyTE3",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "3L8LWBkf74[...]gLn4hKuVWH",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "bc1q9fkg2m8wku7[...]q8u0uvr5yz63a6le8ws88mmdd",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "bc1qhswpwrrp[...]6j8zkjzz8mttavjrp",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "3Ha72R2M8u[...]zXsxmrhn9",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.1.2 Nyeste Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse
Hent informasjon om din nyeste (current) Bitcoin (BTC) innbetalingsadresse.
Method
Private
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/BTC/getCurrentAddress
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "1J9dgo3N7[...]dBejnrBDtC",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "3QrkVnzfe[...]YwiBhSJyTE3",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "3L8LWBkf74[...]gLn4hKuVWH",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "bc1q9fkg2m8wku7[...]q8u0uvr5yz63a6le8ws88mmdd",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "bc1qhswpwrrp[...]6j8zkjzz8mttavjrp",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "3Ha72R2M8u[...]zXsxmrhn9",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.1.3 Tidligere Bitcoin (BTC) innbetalingsadresser
Hent informasjon om dine tidligere Bitcoin (BTC) innbetalingsadresser.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/BTC/getPreviousAddresses Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "20",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1629322429",
    "P2PKHAddressCompPubKey_address": "1FwCGhRtvG[...]x9XtYRrEiwW6",
    "P2SHAddressCompPubKey_address": "3AAursQSQTZ[...]GyhhJtrLta6G",
    "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "3Cq395gxZ31[...]sjkj4LAHzhqi",
    "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "32XXRdsn6QD[...]KRy7eezKcsBm",
    "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "bc1q50g6r9qg0d[...]25s8u4l9n3rvu0h5",
    "P2WSHAddressCompPubKey_address": "bc1qeztvlfyhac9eqyml4[...]3tjm0c2mlnqsxuhrs7",
    "inPayments": "0"
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.1.4 Bitcoin (BTC) innbetalinger
Hent informasjon om dine Bitcoin (BTC) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/BTC/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 22,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "3",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1627814199",
    "status": "4",
    "toAddress": "37ZS15vTn[...]GdUmXhv9Dj",
    "txid": "1dbcbc0f1203e6f[...]1d886fb7781abde116e5b70",
    "outputNumber": "0",
    "value": "0.00019000",
    "confirmations": 5809
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.1.5 Bitcoin (BTC) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Bitcoin (BTC) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/BTC/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Bitcoin (BTC) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "3",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1627857161",
   "status": "4",
   "toAddress": "37ZS15vTnq[...]dUmXhv9Dj",
   "txid": "1dbcbc0f1203e6f8[...]86fb7781abde116e5b70",
   "outputNumber": "0",
   "value": "0.00019000",
   "confirmations": 1406
  }
 }
}

3.2 Litecoin (LTC)

API-endepunkter for Litecoin (LTC) innbetalinger.
3.2.1 Generer ny Litecoin (LTC) innbetalingsadresse
Generer en ny Litecoin (LTC) innbetalingsadresse.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LTC/generateNewAddress Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "LWZiGr41Tzg8[...]UqWHHBcQb",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "36sWqJQgGg[...]Pw4g3hzBE9CpM",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "MSJ4RFLcx[...]aiT16pTfNHkC",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "ltc1q0h52s77gg[...]xag5p5e4la5mehme3vq29rfrz",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "ltc1q9tv229upe[...]2npsr2pmq3hwy54t",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "MWbumtUip6n[...]9Gok2kyfQnCCy",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.2.2 Nyeste Litecoin (LTC) innbetalingsadresse
Hent informasjon om din nyeste (current) Litecoin (LTC) innbetalingsadresse.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LTC/getCurrentAddress Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "P2PKHAddressCompPubKey_address": "LWZiGr41Tzg8[...]UqWHHBcQb",
   "P2SHAddressCompPubKey_address": "36sWqJQgGg[...]Pw4g3hzBE9CpM",
   "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "MSJ4RFLcx[...]aiT16pTfNHkC",
   "P2WSHAddressCompPubKey_address": "ltc1q0h52s77gg[...]xag5p5e4la5mehme3vq29rfrz",
   "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "ltc1q9tv229upe[...]2npsr2pmq3hwy54t",
   "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "MWbumtUip6n[...]9Gok2kyfQnCCy",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.2.3 Tidligere Litecoin (LTC) innbetalingsadresser
Hent informasjon om dine tidligere Litecoin (LTC) innbetalingsadresser.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LTC/getPreviousAddresses Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "P2PKHAddressCompPubKey_address": "LWZiGr41Tzg8[...]UqWHHBcQb",
    "P2SHAddressCompPubKey_address": "36sWqJQgGg[...]Pw4g3hzBE9CpM",
    "P2SHP2WSHAddressCompPubKey_address": "MSJ4RFLcx[...]aiT16pTfNHkC",
    "P2WSHAddressCompPubKey_address": "ltc1q0h52s77gg[...]xag5p5e4la5mehme3vq29rfrz",
    "P2WPKHAddressCompPubKey_address": "ltc1q9tv229upe[...]2npsr2pmq3hwy54t",
    "P2SHP2WPKHAddressCompPubKey_address": "MWbumtUip6n[...]9Gok2kyfQnCCy",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.2.4 Litecoin (LTC) innbetalinger
Hent informasjon om dine Litecoin (LTC) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LTC/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628562854",
    "status": "4",
    "toAddress": "MLBoYtpg8E[...]dnT7DjaCurh",
    "txid": "f9e2214acb57153b2d[...]4aa0332914b7f6302794ff13",
    "outputNumber": "0",
    "value": "0.08000000",
    "confirmations": 442
   }
  ]
 }
}
3.2.5 Litecoin (LTC) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Litecoin (LTC) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LTC/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Litecoin (LTC) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628562854",
   "status": "4",
   "toAddress": "MLBoYtpg8[...]QdnT7DjaCurh",
   "txid": "f9e2214acb57153b2d[...]332914b7f6302794ff13",
   "outputNumber": "0",
   "value": "0.08000000",
   "confirmations": 442
  }
 }
}

3.3 Ethereum (ETH)

API-endepunkter for Ethereum (ETH) innbetalinger.
3.3.1 Generer ny Ethereum (ETH) innbetalingsadresse
Generer en ny Ethereum (ETH) innbetalingsadresse.
Ethereum (ETH) innbetalingsadresser brukes også for ERC20-valutaer som Stable NOK (NOK), ChainLink (LINK) og USD Coin (USDC).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/ETH/generateNewAddress Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.3.2 Nyeste Ethereum (ETH) innbetalingsadresse
Hent informasjon om din nyeste (current) Ethereum (ETH) innbetalingsadresse.
Ethereum (ETH) innbetalingsadresser brukes også for ERC20-valutaer som Stable NOK (NOK), ChainLink (LINK) og USD Coin (USDC).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/ETH/getCurrentAddress Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.3.3 Tidligere Ethereum (ETH) innbetalingsadresser
Hent informasjon om dine tidligere Ethereum (ETH) innbetalingsadresser.
Ethereum (ETH) innbetalingsadresser brukes også for ERC20-valutaer som Stable NOK (NOK), ChainLink (LINK) og USD Coin (USDC).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/ETH/getPreviousAddresses Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.3.4 Ethereum (ETH) innbetalinger
Hent informasjon om dine Ethereum (ETH) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/ETH/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "0.010000000000000000",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.3.5 Ethereum (ETH) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Ethereum (ETH) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/ETH/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Ethereum (ETH) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]adfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba[...]90be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbfff76[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb44[...]9b45299a6b9d11",
   "value": "0.012000000000000000",
   "confirmations": 14727
  }
 }
}

3.4 ChainLink (LINK)

API-endepunkter for ChainLink (LINK) innbetalinger.
3.4.1 Generer ny ChainLink (LINK) innbetalingsadresse
Generer en ny ChainLink (LINK) innbetalingsadresse.
ChainLink (LINK) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LINK/generateNewAddress Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.4.2 Nyeste ChainLink (LINK) innbetalingsadresse
Hent informasjon om din nyeste (current) ChainLink (LINK) innbetalingsadresse.
ChainLink (LINK) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LINK/getCurrentAddress Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.4.3 Tidligere ChainLink (LINK) innbetalingsadresser
Hent informasjon om dine tidligere ChainLink (LINK) innbetalingsadresser.
ChainLink (LINK) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LINK/getPreviousAddresses Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.4.4 ChainLink (LINK) innbetalinger
Hent informasjon om dine ChainLink (LINK) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LINK/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "1.000000000000000000",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.4.5 ChainLink (LINK) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk ChainLink (LINK) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/LINK/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required ChainLink (LINK) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
   "value": "1.000000000000000000",
   "confirmations": 14721
  }
 }
}

3.5 USD Coin (USDC)

API-endepunkter for USD Coin (USDC) innbetalinger.
3.5.1 Generer ny USD Coin (USDC) innbetalingsadresse
Generer en ny USD Coin (USDC) innbetalingsadresse.
USD Coin (USDC) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/USDC/generateNewAddress Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.5.2 Nyeste USD Coin (USDC) innbetalingsadresse
Hent informasjon om din nyeste (current) USD Coin (USDC) innbetalingsadresse.
USD Coin (USDC) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/USDC/getCurrentAddress Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.5.3 Tidligere USD Coin (USDC) innbetalingsadresser
Hent informasjon om dine tidligere USD Coin (USDC) innbetalingsadresser.
USD Coin (USDC) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/USDC/getPreviousAddresses Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.5.4 USD Coin (USDC) innbetalinger
Hent informasjon om dine USD Coin (USDC) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/USDC/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "100.000000",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.5.5 USD Coin (USDC) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk USD Coin (USDC) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/USDC/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required USD Coin (USDC) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
   "value": "100.000000",
   "confirmations": 14721
  }
 }
}

3.6 Polygon (MATIC)

API-endepunkter for Polygon (MATIC) innbetalinger.
3.6.1 Generer ny Polygon (MATIC) innbetalingsadresse
Generer en ny Polygon (MATIC) innbetalingsadresse.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/MATIC/generateNewAddress Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.6.2 Nyeste Polygon (MATIC) innbetalingsadresse
Hent informasjon om din nyeste (current) Polygon (MATIC) innbetalingsadresse.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/MATIC/getCurrentAddress Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.6.3 Tidligere Polygon (MATIC) innbetalingsadresser
Hent informasjon om dine tidligere Polygon (MATIC) innbetalingsadresser.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/MATIC/getPreviousAddresses Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.6.4 Polygon (MATIC) innbetalinger
Hent informasjon om dine Polygon (MATIC) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/MATIC/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "100.000000",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.6.5 Polygon (MATIC) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Polygon (MATIC) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/MATIC/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Polygon (MATIC) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
   "value": "100.000000",
   "confirmations": 14721
  }
 }
}

3.7 Stable NOK (NOK) (ERC20)

API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalinger.
3.7.1 Generer ny Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse
Generer en ny Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse.
Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/generateNewAddress Private
Parameters (JSON)
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.7.2 Nyeste Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse
Hent informasjon om din nyeste (current) Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresse.
Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getCurrentAddress Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true
  "addressDetails": {
   "ID": "50",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637485561",
   "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
   "inPayments": "0",
  }
 }
}
3.7.3 Tidligere Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser
Hent informasjon om dine tidligere Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser.
Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalingsadresser er de samme adressene som for Ethereum (ETH) (ERC20).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getPreviousAddresses Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalCount": 5,
  "addresses": [
   {
    "ID": "50",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637485561",
    "address": "0x446644be66894[...]98096238339e",
    "inPayments": "0",
   },
   [...]
  ]
 }
}
3.7.4 Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalinger
Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "type": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628642735",
    "status": "4",
    "blockNumber": "13000748",
    "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
    "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
    "transactionIndex": "56",
    "callIndex": "0",
    "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
    "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
    "value": "100.00",
    "confirmations": 14721
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.7.5 Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/ERC20/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (ERC20) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "type": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628642735",
   "status": "4",
   "blockNumber": "13000748",
   "blockHash": "0x41cbdbe3d855d8c[...]dfd0f75b1771ccd3f6e",
   "transactionHash": "0x5bb2b9b95665ba5a[...]0be44e9c9531ea1e33",
   "transactionIndex": "56",
   "callIndex": "0",
   "fromAddress": "0xb64ffbff[...]bfaf7468a00b36",
   "toAddress": "0xa74918cb[...]45299a6b9d11",
   "value": "100.00",
   "confirmations": 14721
  }
 }
}

3.8 Stable NOK (NOK) (Bank)

API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalinger (bankoverføringer).
3.8.1 Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om innbetaling av Stable NOK (NOK) (Bank). Eksempelvis bank-referanse.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/bank/getInPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "bankWireReference": "USRD4[...]0B204"
 }
}
3.8.2 Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalinger
Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (Bank) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/bank/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1614271930",
    "status": "2",
    "amount": "1000.00",
    "fromAccountHolderInfo": "Se statusmelding",
    "statusMessage": "",
    "bankWireReference": "USRD41[...]00B204"
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.8.3 Stable NOK (NOK) (Bank) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (Bank) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/bank/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Bank) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1614271930",
   "status": "2",
   "amount": "1000.00",
   "fromAccountHolderInfo": "Se statusmelding",
   "statusMessage": "",
   "bankWireReference": "USRD41[...]00B204"
  }
 }
}

3.9 Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics)

API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetalinger (bankoverføringer).
3.9.1 Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetalinger
Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getInPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalInPaymentsCount": 1,
  "inPayments": [
   {
    "ID": "1",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1614271930",
    "confirmedTime": "1614271935",
    "status": "3",
    "amount": "1000.00",
    "fromAccountNumber": "12345678912",
    "fromAccountName": "Ola Nordmann",
    "toAccountNumber": "92302694941",
    "toAccountName": "JuJu AS",
    "bankDisplayName": "Sbanken",
    "bankOfficialName": "Sbanken ASA",
    "statusMessage": "Bekreftet",
    "bankWireReference": "OBP774[...]0E38",
   }
   [...]
  ]
 }
}
3.9.2 Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getInPayment/{inPaymentID} Private
Parameters (GET)
inPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Open Banking / Neonomics) innbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "inPayment": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1614271930",
   "confirmedTime": "1614271935",
   "status": "3",
   "amount": "1000.00",
   "fromAccountNumber": "12345678912",
   "fromAccountName": "Ola Nordmann",
   "toAccountNumber": "92302694941",
   "toAccountName": "JuJu AS",
   "bankDisplayName": "Sbanken",
   "bankOfficialName": "Sbanken ASA",
   "statusMessage": "Bekreftet",
   "bankWireReference": "OBP774[...]0E38",
  }
 }
}

4 Utbetalinger

API-endepunkter for utbetalinger.

4.1 Bitcoin (BTC)

API-endepunkter for Bitcoin (BTC) utbetalinger.
4.1.1 Bitcoin (BTC) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av Bitcoin (BTC). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/BTC/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "1",
   "name": "Bitcoin",
   "shortName": "BTC",
   "currencyCode": "BTC",
   "color": "#f6931a",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8",
   "minimumAmount": "0.00000001",
   "maximumAmount": "999999999999.99999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.00001000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "115",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   {
    "ID": "128",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "BTC2",
    "balance": "0.00000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00001501",
   "currentBitnordFee": "0.00000000",
   "currentTotalFee": "0.00001501"
  },
  "NOKPrice": "462587.75"
 }
}
4.1.2 Start ny Bitcoin (BTC) utbetaling
Start en ny Bitcoin (BTC) utbetaling til en Bitcoin (BTC) adresse. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/BTC/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Bitcoin (BTC) adresse.
amount String Required Beløp i Bitcoin (BTC) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "115",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   "toAddress": {
    "valid": true,
    "address": "33W4ztT[...]SL33m87Awyn",
    "baseType": "base58",
    "addressVersion": "05",
    "addressHash": "13de3e27[...]8c47036c2",
    "addressChecksum": "f6[...]d",
    "addressType": "P2SH-P2W"
   },
   "outPayment": {
    "ID": "11",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637804330",
    "status": "3",
    "fromVirtualWalletID": "115",
    "toAddress": "33W4ztT[...]SL33m87Awyn",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "462587.75",
    "withdrawFromWalletNOK": "53.20",
    "withdrawFromWallet": "0.00011501",
    "miningFee": "0.00001501",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00001501",
    "amount": "0.00010000",
    "sendToUserAddress": "0.00010000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "0.00043764"
  }
 }
}
4.1.3 Bekreft Bitcoin (BTC) utbetaling
Bekreft en Bitcoin (BTC) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/BTC/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Bitcoin (BTC) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.1.4 Bitcoin (BTC) utbetalinger
Hent informasjon om dine Bitcoin (BTC) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/BTC/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 9,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "10",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628630487",
    "uniqueEventID": "15915",
    "transmittedTime": "1628630565",
    "status": "9",
    "fromVirtualWalletID": "115",
    "toAddress": "bc1qmvmrc[...]cdf239yzu",
    "userOutputIndex": "0",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "462587.75",
    "withdrawFromWalletNOK": "54.09",
    "withdrawFromWallet": "0.00011693",
    "miningFee": "0.00001443",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00001443",
    "amount": "0.00010250",
    "sendToUserAddress": "0.00010000",
    "confirmed": "1",
    "txid": "e91a3aefc404[...]c09fc9c056598e5",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 745
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.1.5 Bitcoin (BTC) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Bitcoin (BTC) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/BTC/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Bitcoin (BTC) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {... },
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "10",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628630487",
   "uniqueEventID": "15915",
   "transmittedTime": "1628630565",
   "status": "9",
   "fromVirtualWalletID": "115",
   "toAddress": "bc1qmvmrc[...]cdf239yzu",
   "userOutputIndex": "0",
   "feeType": "1",
   "NOKPrice": "462587.75",
   "withdrawFromWalletNOK": "54.09",
   "withdrawFromWallet": "0.00011693",
   "miningFee": "0.00001443",
   "bitnordFee": "0.00000000",
   "totalFee": "0.00001443",
   "amount": "0.00010250",
   "sendToUserAddress": "0.00010000",
   "confirmed": "1",
   "txid": "e91a3aefc404[...]c09fc9c056598e5",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 745
  }
 }
}

4.2 Litecoin (LTC)

API-endepunkter for Litecoin (LTC) utbetalinger.
4.2.1 Litecoin (LTC) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av Litecoin (LTC). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LTC/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "5",
   "name": "Litecoin",
   "shortName": "LTC",
   "currencyCode": "LTC",
   "color": "#cbc6c6",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8",
   "minimumAmount": "0.00000001",
   "maximumAmount": "99000000.00000000",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.00000100"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "105",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   {
    "ID": "106",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "lommebok2",
    "balance": "0.00000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00000464",
   "currentBitnordFee": "0.00000000",
   "currentTotalFee": "0.00000464"
  },
  "NOKPrice": "1544.76"
 }
}
4.2.2 Start ny Litecoin (LTC) utbetaling
Start en ny Litecoin (LTC) utbetaling til en Litecoin (LTC) adresse. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LTC/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Litecoin (LTC) adresse.
amount String Required Beløp i Litecoin (LTC) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "105",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   "toAddress": {
    "valid": true,
    "address": "MWwxqNH[...]QnV1aT62",
    "baseType": "base58",
    "addressVersion": "32",
    "addressHash": "fcd2a06c2d0c[....]3a3b74fb95",
    "addressChecksum": "07[...]33",
    "addressType": "P2SH-P2W"
   },
   "outPayment": {
    "ID": "5",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637810710",
    "status": "3",
    "fromVirtualWalletID": "105",
    "toAddress": "MWwxqNH[...]QnV1aT62",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1544.76",
    "withdrawFromWalletNOK": "0.16",
    "withdrawFromWallet": "0.00010464",
    "miningFee": "0.00000464",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00000464",
    "amount": "0.00010000",
    "sendToUserAddress": "0.00010000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "7.17599814"
  }
 }
}
4.2.3 Bekreft Litecoin (LTC) utbetaling
Bekreft en Litecoin (LTC) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LTC/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Litecoin (LTC) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.2.4 Litecoin (LTC) utbetalinger
Hent informasjon om dine Litecoin (LTC) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LTC/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 4,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "4",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628631204",
    "transmittedTime": "1628631236",
    "uniqueEventID": "15919",
    "status": "9",
    "fromVirtualWalletID": "105",
    "toAddress": "ltc1q69cfze60[...]alkxeq3ua7xe",
    "userOutputIndex": "0",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1544.76",
    "withdrawFromWalletNOK": "77.23",
    "withdrawFromWallet": "0.05000469",
    "miningFee": "0.00000469",
    "bitnordFee": "0.00000000",
    "totalFee": "0.00000469",
    "amount": "0.05000000",
    "sendToUserAddress": "0.05000000",
    "confirmed": "1",
    "txid": "3b96b5ccec3dccb4[...]465d775724256a600",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 7523
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.2.5 Litecoin (LTC) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Litecoin (LTC) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LTC/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Litecoin (LTC) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {... },
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "4",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628631204",
   "transmittedTime": "1628631236",
   "uniqueEventID": "15919",
   "status": "9",
   "fromVirtualWalletID": "105",
   "toAddress": "ltc1q69cfze60[...]alkxeq3ua7xe",
   "userOutputIndex": "0",
   "feeType": "1",
   "NOKPrice": "1544.76",
   "withdrawFromWalletNOK": "77.23",
   "withdrawFromWallet": "0.05000469",
   "miningFee": "0.00000469",
   "bitnordFee": "0.00000000",
   "totalFee": "0.00000469",
   "amount": "0.05000000",
   "sendToUserAddress": "0.05000000",
   "confirmed": "1",
   "txid": "3b96b5ccec3dccb4[...]465d775724256a600",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 7523
  }
 }
}

4.3 Ethereum (ETH)

API-endepunkter for Ethereum (ETH) utbetalinger.
4.3.1 Ethereum (ETH) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av Ethereum (ETH). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/ETH/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "2",
   "name": "Ethereum",
   "shortName": "ETH",
   "currencyCode": "ETH",
   "color": "#627eea",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "12",
   "maxDecimalPlaces": "18",
   "minimumAmount": "0.000000000000000001",
   "maximumAmount": "999999999999.999999999999999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.000000000010000000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "169",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Standardlommebok",
    "balance": "9.987993073572970714"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.000993300000000000",
   "currentBitnordFee": "0.000000000000000000",
   "currentTotalFee": "0.000993300000000000"
  },
  "NOKPrice": "13151.58"
 }
}
4.3.2 Start ny Ethereum (ETH) utbetaling
Start en ny Ethereum (ETH) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/ETH/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i Ethereum (ETH) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "169",
    "name": "Standardlommebok",
    "balance": "9.987993073572970714"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "169",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "13151.58",
    "withdrawFromWalletNOK": "14.37",
    "withdrawFromWallet": "0.001093300000000000",
    "miningFee": "0.000993300000000000",
    "bitnordFee": "0.000000000000000000",
    "totalFee": "0.000993300000000000",
    "amount": "0.000100000000000000",
    "sendToUserAddress": "0.000100000000000000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "9.986899773572970714"
  }
 }
}
4.3.3 Bekreft Ethereum (ETH) utbetaling
Bekreft en Ethereum (ETH) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/ETH/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Ethereum (ETH) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.3.4 Ethereum (ETH) utbetalinger
Hent informasjon om dine Ethereum (ETH) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/ETH/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 3,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "7",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1628660803",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "169",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "13151.58",
    "withdrawFromWalletNOK": "170.88",
    "withdrawFromWallet": "0.012993300000000000",
    "miningFee": "0.000993300000000000",
    "bitnordFee": "0.000000000000000000",
    "totalFee": "0.000993300000000000",
    "amount": "0.012000000000000000",
    "sendToUserAddress": "0.012000000000000000",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.3.5 Ethereum (ETH) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Ethereum (ETH) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/ETH/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Ethereum (ETH) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "7",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1628660803",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "169",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "13151.58",
   "withdrawFromWalletNOK": "170.88",
   "withdrawFromWallet": "0.012993300000000000",
   "miningFee": "0.000993300000000000",
   "bitnordFee": "0.000000000000000000",
   "totalFee": "0.000993300000000000",
   "amount": "0.012000000000000000",
   "sendToUserAddress": "0.012000000000000000",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.4 ChainLink (LINK)

API-endepunkter for ChainLink (LINK) utbetalinger.
4.4.1 ChainLink (LINK) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av ChainLink (LINK). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LINK/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "13",
   "name": "ChainLink",
   "shortName": "LINK",
   "currencyCode": "LINK",
   "color": "#000000",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "12",
   "maxDecimalPlaces": "18",
   "minimumAmount": "0.000000000000000001",
   "maximumAmount": "999999999999.999999999999999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.000010000000000000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "172",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std LINK",
    "balance": "15.000000000000000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.000000000000000000",
   "currentBitnordFee": "1.000000000000000000",
   "currentTotalFee": "1.000000000000000000"
  },
  "NOKPrice": "218.13"
 }
}
4.4.2 Start ny ChainLink (LINK) utbetaling
Start en ny ChainLink (LINK) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse (ERC20). Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LINK/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i ChainLink (LINK) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "172",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std LINK",
    "balance": "15.000000000000000000"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "169",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "218.19",
    "withdrawFromWalletNOK": "654.57",
    "withdrawFromWallet": "3.000000000000000000",
    "miningFee": "0.000000000000000000",
    "bitnordFee": "1.000000000000000000",
    "totalFee": "1.000000000000000000",
    "amount": "2.000000000000000000",
    "sendToUserAddress": "2.000000000000000000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "12.000000000000000000"
  }
 }
}
4.4.3 Bekreft ChainLink (LINK) utbetaling
Bekreft en ChainLink (LINK) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LINK/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required ChainLink (LINK) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.4.4 ChainLink (LINK) utbetalinger
Hent informasjon om dine ChainLink (LINK) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LINK/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "172",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "218.19",
    "withdrawFromWalletNOK": "654.57",
    "withdrawFromWallet": "3.000000000000000000",
    "miningFee": "0.000000000000000000",
    "bitnordFee": "1.000000000000000000",
    "totalFee": "1.000000000000000000",
    "amount": "2.000000000000000000",
    "sendToUserAddress": "2.000000000000000000",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.4.5 ChainLink (LINK) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk ChainLink (LINK) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/LINK/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required ChainLink (LINK) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "172",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "218.19",
   "withdrawFromWalletNOK": "654.57",
   "withdrawFromWallet": "3.000000000000000000",
   "miningFee": "0.000000000000000000",
   "bitnordFee": "1.000000000000000000",
   "totalFee": "1.000000000000000000",
   "amount": "2.000000000000000000",
   "sendToUserAddress": "2.000000000000000000",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.5 USD Coin (USDC)

API-endepunkter for USD Coin (USDC) utbetalinger.
4.5.1 USD Coin (USDC) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av USD Coin (USDC). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/USDC/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "13",
   "name": "USD Coin",
   "shortName": "USDC",
   "currencyCode": "USDC",
   "color": "#000000",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "12",
   "maxDecimalPlaces": "6",
   "minimumAmount": "0.000001",
   "maximumAmount": "999999999999.999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.100000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "170",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std USDC",
    "balance": "100.000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.000000000000000000",
   "currentBitnordFee": "20.000000000000000000",
   "currentTotalFee": "20.000000000000000000"
  },
  "NOKPrice": "9.08"
 }
}
4.5.2 Start ny USD Coin (USDC) utbetaling
Start en ny USD Coin (USDC) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse (ERC20). Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/USDC/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i USD Coin (USDC) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "170",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std USDC",
    "balance": "100.000000"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "170",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "9.08",
    "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
    "withdrawFromWallet": "70.000000",
    "miningFee": "0.000000",
    "bitnordFee": "20.000000",
    "totalFee": "20.000000",
    "amount": "50.000000",
    "sendToUserAddress": "50.000000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "30.000000"
  }
 }
}
4.5.3 Bekreft USD Coin (USDC) utbetaling
Bekreft en USD Coin (USDC) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/USDC/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required USD Coin (USDC) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.5.4 USD Coin (USDC) utbetalinger
Hent informasjon om dine USD Coin (USDC) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/USDC/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "170",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "9.08",
    "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
    "withdrawFromWallet": "70.000000",
    "miningFee": "0.000000",
    "bitnordFee": "20.000000",
    "totalFee": "20.000000",
    "amount": "50.000000",
    "sendToUserAddress": "50.000000",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.5.5 USD Coin (USDC) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk USD Coin (USDC) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/USDC/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required USD Coin (USDC) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "170",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "9.08",
   "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
   "withdrawFromWallet": "70.000000",
   "miningFee": "0.000000",
   "bitnordFee": "20.000000",
   "totalFee": "20.000000",
   "amount": "50.000000",
   "sendToUserAddress": "50.000000",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.6 Polygon (MATIC)

API-endepunkter for Polygon (MATIC) utbetalinger.
4.6.1 Polygon (MATIC) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av Polygon (MATIC). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/MATIC/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "21",
   "name": "Polygon",
   "shortName": "MATIC",
   "currencyCode": "MATIC",
   "color": "#000000",
   "currencyType": "1",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "12",
   "maxDecimalPlaces": "18",
   "minimumAmount": "0.000001",
   "maximumAmount": "999999999999.999999999999999999",
   "minimumWithdrawalAmount": "0.100000000000000000"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "170",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std MATIC",
    "balance": "100.000000"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.000000000000000000",
   "currentBitnordFee": "20.000000000000000000",
   "currentTotalFee": "20.000000000000000000"
  },
  "NOKPrice": "9.08"
 }
}
4.6.2 Start ny Polygon (MATIC) utbetaling
Start en ny Polygon (MATIC) utbetaling til en Polygon (MATIC) adresse. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/MATIC/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Polygon (MATIC) adresse.
amount String Required Beløp i Polygon (MATIC) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "170",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "Std MATIC",
    "balance": "100.000000"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "170",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "9.08",
    "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
    "withdrawFromWallet": "70.000000",
    "miningFee": "0.000000",
    "bitnordFee": "20.000000",
    "totalFee": "20.000000",
    "amount": "50.000000",
    "sendToUserAddress": "50.000000",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "30.000000"
  }
 }
}
4.6.3 Bekreft Polygon (MATIC) utbetaling
Bekreft en Polygon (MATIC) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/MATIC/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Polygon (MATIC) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.6.4 Polygon (MATIC) utbetalinger
Hent informasjon om dine Polygon (MATIC) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/MATIC/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "170",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "9.08",
    "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
    "withdrawFromWallet": "70.000000",
    "miningFee": "0.000000",
    "bitnordFee": "20.000000",
    "totalFee": "20.000000",
    "amount": "50.000000",
    "sendToUserAddress": "50.000000",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.6.5 Polygon (MATIC) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Polygon (MATIC) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/MATIC/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Polygon (MATIC) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "170",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "9.08",
   "withdrawFromWalletNOK": "635.60",
   "withdrawFromWallet": "70.000000",
   "miningFee": "0.000000",
   "bitnordFee": "20.000000",
   "totalFee": "20.000000",
   "amount": "50.000000",
   "sendToUserAddress": "50.000000",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.7 Stable NOK (NOK) (ERC20)

API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalinger.
4.7.1 Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av Stable NOK (NOK) (ERC20). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   {
    "ID": "117",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "Another wallet",
    "balance": "100.00"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00",
   "currentBitnordFee": "200.00",
   "currentTotalFee": "200.00"
  },
  "NOKPrice": "1.00"
 }
}
4.7.2 Start ny Stable NOK (NOK) (ERD20) utbetaling
Start en ny Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling til en Ethereum (ETH) adresse (ERC20). Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toAddress String Required Til Ethereum (ETH) adresse.
amount String Required Beløp i Stable NOK (NOK) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "5",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAddress": "0xb6886cea2[...]33bb7ca1b5",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "300.00",
    "withdrawFromWallet": "300.00",
    "miningFee": "0.00",
    "bitnordFee": "200.00",
    "totalFee": "200.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAddress": "100.00",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "7653.67"
  }
 }
}
4.7.3 Bekreft Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling
Bekreft en Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.7.4 Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalinger
Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "11",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "300.00",
    "withdrawFromWallet": "300.00",
    "miningFee": "0.00",
    "bitnordFee": "200.00",
    "totalFee": "200.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAddress": "100.00",
    "confirmed": "1",
    "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
    "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "confirmations": 23235
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.7.5 Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/ERC20/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (ERC20) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "11",
   "fromVirtualWalletID": "116",
   "toAddress": "0x76cd7e4659[...]c684546b16a485b",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "1.00",
   "withdrawFromWalletNOK": "300.00",
   "withdrawFromWallet": "300.00",
   "miningFee": "0.00",
   "bitnordFee": "200.00",
   "totalFee": "200.00",
   "amount": "100.00",
   "sendToUserAddress": "100.00",
   "confirmed": "1",
   "transactionHash": "0x6568da61d438c[...]00e175309c5b32998",
   "blockHash": "0x599ae257e613e40[...]c4d0987ad683bf0e32",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "confirmations": 23235
  }
 }
}

4.8 Stable NOK (NOK) (Bank)

API-endepunkter for Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalinger (bankoverføringer).
4.8.1 Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalingskonfigurasjon
Hent informasjon om utbetaling av Stable NOK (NOK) (Bank). Eksempelvis lommebøker, saldoer og avgifter.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/getOutPaymentConfig Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "user": {
   "ID": "1",
   "email": "user@example.com",
   "emailVerified": "1",
   "phoneNumberVerified": "1",
   "identityVerified": "1",
   "establishedCustomer": "1",
   "canTradeCrypto": "1",
   "canTradeFiat": "1",
   "canWithdrawCrypto": "1",
   "canWithdrawFiat": "1",
   "canDepositCrypto": "1",
   "canDepositFiat": "1",
   "twoFactorEnabled": "0"
  },
  "nativeCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "NOKCurrency": {
   "ID": "4",
   "name": "Stable NOK",
   "shortName": "NOK",
   "currencyCode": "NOK",
   "color": "#ed5565",
   "currencyType": "2",
   "isActive": "1",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "2",
   "minimumAmount": "0.01",
   "maximumAmount": "999999999.00",
   "minimumWithdrawalAmount": "10.00"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   {
    "ID": "117",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "Another wallet",
    "balance": "100.00"
   }
  ],
  "feeInfo": {
   "success": true,
   "currentMiningFee": "0.00",
   "currentBitnordFee": "10.00",
   "currentTotalFee": "10.00"
  },
  "NOKPrice": "1.00"
 }
}
4.8.2 Start ny Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling
Start en ny Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling til et norsk kontonummer. Når utbetalingen er startet må den bekreftes med confirmOutPayment-endepunktet.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/createOutPayment Private
Parameters (JSON)
fromWalletID Integer Required Fra lommebok ID.
toName String Required Navn på mottaker kontonummer.
toAccountNumber String Required Mottaker kontonummer.
amount String Required Beløp i Stable NOK (NOK) å sende.
feeType Integer Required Avgiftstype (1 = trekk avgift fra lommebok, 2 = trekk avgift fra beløp).
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPaymentDetails": {
   "fromWallet": {
    "ID": "116",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7953.67"
   },
   "outPayment": {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "status": "1",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAccountHolder": "Ola Nordmann",
    "toAccountNumber": "12345678912",
    "feeType": "1",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "110.00",
    "withdrawFromWallet": "110.00",
    "bitnordFee": "10.00",
    "totalFee": "10.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAccountNumber": "100.00",
    "confirmed": "0"
   },
   "amountLeftOnFromWallet": "7653.67"
  }
 }
}
4.8.3 Bekreft Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling
Bekreft en Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling startet med createOutPayment-endepunktet. Etter dette blir utbetalingen sendt så fort som mulig.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/confirmOutPayment Private
Parameters (JSON)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling ID.
APIToken String Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
 }
}
4.8.4 Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalinger
Hent informasjon om dine Stable NOK (NOK) (Bank) utbetalinger.
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/getOutPayments Private
Parameters (JSON)
searchQuery String Optional Søketekst.
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "totalOutPaymentsCount": 2,
  "outPayments": [
   {
    "ID": "8",
    "userID": "1",
    "creationTime": "1637812369",
    "transmittedTime": "1628661434",
    "uniqueEventID": "15929",
    "status": "7",
    "fromVirtualWalletID": "116",
    "toAccountHolder": "Ola Nordmann",
    "toAccountNumber": "12345678912",
    "feeType": "2",
    "NOKPrice": "1.00",
    "withdrawFromWalletNOK": "110.00",
    "withdrawFromWallet": "110.00",
    "bitnordFee": "10.00",
    "totalFee": "10.00",
    "amount": "100.00",
    "sendToUserAccountNumber": "100.00",
    "confirmed": "1",
    "statusStr": "Bekreftet",
    "statusMessage": "Bekreftet",
   },
   [...]
  ]
 }
}
4.8.5 Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling
Hent informasjon om en spesifikk Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/outPayments/NOK/bank/getOutPayment/{outPaymentID} Private
Parameters (GET)
outPaymentID Integer Required Stable NOK (NOK) (Bank) utbetaling ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "outPayment": {
   "ID": "8",
   "userID": "1",
   "creationTime": "1637812369",
   "transmittedTime": "1628661434",
   "uniqueEventID": "15929",
   "status": "7",
   "fromVirtualWalletID": "116",
   "toAccountHolder": "Ola Nordmann",
   "toAccountNumber": "12345678912",
   "feeType": "2",
   "NOKPrice": "1.00",
   "withdrawFromWalletNOK": "110.00",
   "withdrawFromWallet": "110.00",
   "bitnordFee": "10.00",
   "totalFee": "10.00",
   "amount": "100.00",
   "sendToUserAccountNumber": "100.00",
   "confirmed": "1",
   "statusStr": "Bekreftet",
   "statusMessage": "Bekreftet",
  }
 }
}

5 Dine valutaer og Lommebøker

API-endepunkter for dine valutaer og lommebøker.
5.1 Your Currencies (Dine valutaer - totale saldoer)
Hent informasjon om Your Currencies (Dine valutaer) totale saldoer for hver Currency (Valuta). For alle Currencies (Valutaer) har du en eller flere Wallets (Lommebøker). I dette endepunktet får du summen av balance alle lommebøkene i hver Currency (Valuta).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/yourCurrencies Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "yourCurrencies": [
   {
    "totalUserBalance": "0.00055265",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "currencyID": "1"
   },
   {
    "totalUserBalance": "7.17610278",
    "name": "Litecoin",
    "shortName": "LTC",
    "currencyCode": "LTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8",
    "currencyID": "5"
   },
   [...]
  ]
 }
}
5.2 Your Wallets (Dine Lommebøker)
Hent informasjon om alle dine Wallets (Lommebøker) for alle Currencies (Valutaer).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/wallets Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "wallets": [
   {
    "currency": {
     "ID": "5",
     "name": "Litecoin",
     "shortName": "LTC",
     "currencyCode": "LTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "105",
    "currencyID": "5",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   {
    "currency": {
     "ID": "5",
     "name": "Litecoin",
     "shortName": "LTC",
     "currencyCode": "LTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "106",
    "currencyID": "5",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "lommebok2",
    "balance": "0.00000000"
   },
   {
    "currency": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "currencyCode": "BTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "115",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   [...]
  ]
 }
}
5.3 Wallet (Én Lommebok)
Hent informasjon om en spesifikk Wallets (Lommebøker).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/wallets/wallet/{walletID} Private
Parameters (GET)
walletID Integer Required Wallet (Lommebok) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "wallet": {
   "currency": {
    "ID": "5",
    "name": "Litecoin",
    "shortName": "LTC",
    "currencyCode": "LTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "105",
   "currencyID": "5",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "1",
   "name": "lommebok",
   "balance": "7.17610278"
  }
 }
}
5.4 Primary Wallets (Primærlommebøker)
Hent informasjon om alle dine Primary Wallet (Primærlommebøker). Primærlommebøker er de lommebøkene som blant annet brukes ved handel.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/wallets/primary Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "primaryWallets": [
   {
    "currency": {
     "ID": "5",
     "name": "Litecoin",
     "shortName": "LTC",
     "currencyCode": "LTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "105",
    "currencyID": "5",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "lommebok",
    "balance": "7.17610278"
   },
   {
    "currency": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "currencyCode": "BTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "ID": "115",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   [...]
  ]
 }
}
5.5 Primary Wallet for Currency (Primærlommebøk for en Valuta)
Hent informasjon om din Primary Wallet for en Currency (Valuta). Primærlommebøker er de lommebøkene som blant annet brukes ved handel.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/wallets/primary/{currencyID} Private
Parameters (GET)
currencyID Integer Required Currency (Valuta) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "primaryWallet": {
   "currency": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "115",
   "currencyID": "1",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "1",
   "name": "BTC Lommebok",
   "balance": "0.00055265"
  }
 }
}
5.6 Wallets for Currency (Lommebøker for Valuta)
Hent informasjon om alle dine Wallets (Lommebøker) for en spesifikk Currency (Valuta).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/wallets/currency/{currencyID} Private
Parameters (GET)
currencyID Integer Required Currency (Valuta) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "currency": {
   "totalUserBalance": "0.00055265",
   "ID": "1",
   "name": "Bitcoin",
   "shortName": "BTC",
   "currencyCode": "BTC",
   "maxNumberPlaces": "9",
   "maxDecimalPlaces": "8"
  },
  "wallets": [
   {
    "ID": "115",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "BTC Lommebok",
    "balance": "0.00055265"
   },
   {
    "ID": "128",
    "currencyID": "1",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "BTC2",
    "balance": "0.00000000"
   }
  ]
 }
}
5.7 Transfer between Wallets (Overfør mellom lommebøker)
Overfør mellom dine Wallets (Lommebøker). Du må være eier av lommebøkene og de må være i samme Currency (Valuta).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/wallets/transferBetweenWallets Private
Parameters (JSON)
fromVirtualWalletID Integer Required Fra Wallet (Lommebok) ID.
toVirtualWalletID Integer Required Til Wallet (Lommebok) ID.
amount String Required Beløp som skal overføres.
APIToken Integer Required Nødvendig ved bruk av informasjonskapsel for autentisering.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "amountTransferred": "0.00000001",
  "fromWallet": {
   "currency": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "115",
   "currencyID": "1",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "1",
   "name": "BTC Lommebok",
   "balance": "0.00055264"
  },
  "toWallet": {
   "currency": {
    "ID": "1",
    "name": "Bitcoin",
    "shortName": "BTC",
    "currencyCode": "BTC",
    "maxNumberPlaces": "9",
    "maxDecimalPlaces": "8"
   },
   "ID": "128",
   "currencyID": "1",
   "userID": "1",
   "isDefaultWallet": "0",
   "name": "BTC2",
   "balance": "0.00000001"
  }
 }
}

6 Transaksjoner

API-endepunkter for transaksjoner.
Strukturen og dataene i disse endepunktene kan oppleves som litt kronglete. Det er derfor sannsynlig at det kommer endringer her etter hvert.
6.1 BaseTransaction (Én Grunntransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk BaseTransaction (Grunntransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/baseTransactions/{baseTransactionID} Private
Parameters (GET)
baseTransactionID Integer Required BaseTransaction (Grunntransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "currencyID": "4",
   "type": "3",
   "creationTime": "1614271930",
   "uniqueEventID": "15592",
   "transactionLinkID": "-1",
   "fromUserID": -1,
   "toUserID": "1",
   "fromVirtualWalletID": -1,
   "toVirtualWalletID": "116",
   "externalTransactionID": "1",
   "amount": "1000.00",
   "fromVirtualWalletBeforeBalance": -1,
   "fromVirtualWalletAfterBalance": -1,
   "toVirtualWalletBeforeBalance": "0.00",
   "toVirtualWalletAfterBalance": "1000.00",
   "direction": 1
  }
 }
}
6.2 BaseTransactions (Grunntransaksjoner)
Hent informasjon om dine BaseTransactions (Grunntransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/baseTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Transaksjon type. (1 = intern, 2 = handel, 3 = innbetaling, 4 = utbetaling, 5 = avgift, 6 = reservasjon, 7 = korreksjon, 8 = system, 9 = bonus).
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
virtualWalletID Integer Optional Wallet (Lommebok) ID. Til eller fra.
direction Integer Optional Direction (retning). (1 = in, 2 = out, 3 = both/neutral/internal).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 357,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "925",
    "currencyID": "1",
    "type": "1",
    "creationTime": "1640819707",
    "uniqueEventID": "16013",
    "transactionLinkID": "-1",
    "fromUserID": "1",
    "toUserID": "1",
    "fromVirtualWalletID": "128",
    "toVirtualWalletID": "115",
    "externalTransactionID": "14",
    "amount": "0.00000002",
    "fromVirtualWalletBeforeBalance": "0.00000002",
    "fromVirtualWalletAfterBalance": "0.00000000",
    "toVirtualWalletBeforeBalance": "0.00053301",
    "toVirtualWalletAfterBalance": "0.00053303",
    "direction": 3
   },
   ...
  ]
 }
}
6.3 TradeTransaction (Én Handelstransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk TradeTransaction (Handelstransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/tradeTransactions/{tradeTransactionID} Private
Parameters (GET)
tradeTransactionID Integer Required TradeTransaction (Handelstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "currencyPair": {
    "currency1": {
     "ID": "1",
     "name": "Bitcoin",
     "shortName": "BTC",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "8"
    },
    "currency2": {
     "ID": "4",
     "name": "Stable NOK",
     "shortName": "NOK",
     "maxNumberPlaces": "9",
     "maxDecimalPlaces": "2"
    },
    "ID": "20",
    "currencyID1": "1",
    "currencyID2": "4"
   },
   "ID": "20",
   "creationTime": "1617155055",
   "uniqueEventID": "15653",
   "currencyPairID": "1",
   "tradeAmount": "0.00001000",
   "tradeBasePrice": "506000.00",
   "tradeID": "20",
   "yourSide": "buyer",
   "userID": "1",
   "orderID": "18",
   "tradeFee": "0.00",
   "tradePrice": "5.06",
   "tradeAmountBaseTransactionID": "170",
   "tradePriceBaseTransactionID": "172",
   "feeTransactionID": "39"
  }
 }
}
6.4 TradeTransactions (Handelstransaksjoner)
Hent informasjon om dine TradeTransactions (Handelstransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/tradeTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyPairIDs Array Optional CurrencyPairs (Valutapar) IDer. Kan ikke brukes i kombinasjon med currencyIDs.
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer. Kan ikke brukes i kombinasjon med currencyPairIDs.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 101,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "currencyPair": {
     "currency1": {
      "ID": "1",
      "name": "Bitcoin",
      "shortName": "BTC",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "8"
     },
     "currency2": {
      "ID": "4",
      "name": "Stable NOK",
      "shortName": "NOK",
      "maxNumberPlaces": "9",
      "maxDecimalPlaces": "2"
     },
     "ID": "20",
     "currencyID1": "1",
     "currencyID2": "4"
    },
    "ID": "101",
    "creationTime": "1641795935",
    "uniqueEventID": "16068",
    "currencyPairID": "1",
    "tradeAmount": "0.00001268",
    "tradeBasePrice": "372122.48",
    "tradeID": "101",
    "yourSide": "buyer",
    "userID": "1",
    "orderID": "176",
    "tradeFee": "0.25",
    "tradePrice": "4.71",
    "tradeAmountBaseTransactionID": "1080",
    "tradePriceBaseTransactionID": "1082",
    "feeTransactionID": "254"
   },
   ...
  ]
 }
}
6.5 InPaymentTransaction (Én Innbetalingstransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk InPaymentTransaction (Innbetalingstransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/inPaymentTransactions/{inPaymentTransactionID} Private
Parameters (GET)
inPaymentTransactionID Integer Required InPaymentTransaction (Innbetalingstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1614271930",
   "uniqueEventID": "15592",
   "amount": "1000.00",
   "type": "1",
   "subType": "10",
   "baseTransactionID": "1",
   "externalInPaymentID": "1"
  }
 }
}
6.6 InPaymentTransactions (Innbetalingstransaksjoner)
Hent informasjon om dine InPaymentTransactions (Innbetalingstransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/inPaymentTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
subType Integer Optional SubType.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 7,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "9",
    "userID": "1",
    "currencyID": "2",
    "creationTime": "1628647125",
    "uniqueEventID": "15922",
    "amount": "0.012006926427029286",
    "type": "1",
    "subType": "4",
    "baseTransactionID": "696",
    "externalInPaymentID": "1"
   },
  ]
 }
}
6.7 OutPaymentTransaction (Én Utbetalingstransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk OutPaymentTransaction (Utbetalingstransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/outPaymentTransactions/{outPaymentTransactionID} Private
Parameters (GET)
outPaymentTransactionID Integer Required OutPaymentTransaction (Utbetalingstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "1",
   "type": "1",
   "subType": "1",
   "baseTransactionID": "528",
   "externalOutPaymentID": "29",
   "creationTime": "1625429080",
   "uniqueEventID": "15814",
   "amount": "0.00058558"
  }
 }
}
6.8 OutPaymentTransactions (Utbetalingstransaksjoner)
Hent informasjon om dine OutPaymentTransactions (Utbetalingstransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/outPaymentTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
subType Integer Optional SubType.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 28,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "28",
    "userID": "1",
    "currencyID": "4",
    "type": "1",
    "subType": "10",
    "baseTransactionID": "722",
    "externalOutPaymentID": "2",
    "creationTime": "1628663486",
    "uniqueEventID": "15932",
    "amount": "100.00"
   },
   ...
  ]
 }
}
6.9 FeeTransaction (Én Avgiftstransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk FeeTransaction (Avgiftstransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/feeTransactions/{feeTransactionID} Private
Parameters (GET)
feeTransactionID Integer Required FeeTransaction (Avgiftstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1614290451",
   "uniqueEventID": "15594",
   "type": "1",
   "subType": "4",
   "baseTransactionID": "9",
   "externalObjectID": "1",
   "amount": "0.25"
  }
 }
}
6.10 FeeTransactions (Avgiftstransaksjoner)
Hent informasjon om dine FeeTransactions (Avgiftstransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/feeTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
subType Integer Optional SubType.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 154,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "254",
    "userID": "1",
    "currencyID": "4",
    "creationTime": "1641795935",
    "uniqueEventID": "16068",
    "type": "1",
    "subType": "4",
    "baseTransactionID": "1084",
    "externalObjectID": "101",
    "amount": "0.25"
   },
   ...
  ]
 }
}
6.11 InternalTransaction (Én Interntransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk InternalTransaction (Interntransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/internalTransactions/{internalTransactionID} Private
Parameters (GET)
internalTransactionID Integer Required InternalTransaction (Interntransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "fromVirtualWallet": {
    "ID": "116",
    "currencyID": "4",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "1",
    "name": "NOK Lommebok",
    "balance": "7557.43"
   },
   "toVirtualWallet": {
    "ID": "117",
    "currencyID": "4",
    "userID": "1",
    "isDefaultWallet": "0",
    "name": "Another wallet",
    "balance": "100.00"
   },
   "ID": "1",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1628355317",
   "uniqueEventID": "15873",
   "fromVirtualWalletID": "116",
   "toVirtualWalletID": "117",
   "baseTransactionID": "590",
   "amount": "100.00"
  }
 }
}
6.12 InternalTransactions (Interntransaksjoner)
Hent informasjon om dine InternalTransactions (Interntransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/internalTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 14,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "fromVirtualWallet": {
     "ID": "552",
     "currencyID": "2",
     "userID": "1",
     "isDefaultWallet": "0",
     "name": "qqqq eth",
     "balance": "0.000000000000000000"
    },
    "toVirtualWallet": {
     "ID": "169",
     "currencyID": "2",
     "userID": "1",
     "isDefaultWallet": "1",
     "name": "Standardlommebok",
     "balance": "9.987993073572970714"
    },
    "ID": "13",
    "userID": "1",
    "currencyID": "2",
    "creationTime": "1638324052",
    "uniqueEventID": "16012",
    "fromVirtualWalletID": "552",
    "toVirtualWalletID": "169",
    "baseTransactionID": "924",
    "amount": "1.000000000000000000"
   },
  ]
 }
}
6.13 CorrectionTransaction (Én Korreksjonstransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk CorrectionTransaction (Korreksjonstransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/correctionTransactions/{correctionTransactionID} Private
Parameters (GET)
correctionTransactionID Integer Required CorrectionTransaction (Korreksjonstransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "2",
   "userID": "1",
   "currencyID": "1",
   "creationTime": "1628537083",
   "uniqueEventID": "15888",
   "type": "9",
   "externalObjectID": "6",
   "baseTransactionID": "629",
   "amount": "0.00011868",
   "comment": "Refundert avvist Bitcoin (BTC) utbetaling (6)."
  }
 }
}
6.14 CorrectionTransactions (Korreksjonstransaksjoner)
Hent informasjon om dine CorrectionTransactions (Korreksjonstransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/correctionTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 6,
  "transactionsCount": 5,
  "transactions": [
   {
    "ID": "6",
    "userID": "1",
    "currencyID": "2",
    "creationTime": "1628659837",
    "uniqueEventID": "15923",
    "type": "11",
    "externalObjectID": "5",
    "baseTransactionID": "706",
    "amount": "0.012006926427029286",
    "comment": "Refundert avvist Ethereum (ETH) utbetaling (5)."
   },
   ...
  ]
 }
}
6.15 RewardTransaction (Én Bonustransaksjon)
Hent informasjon om en spesifikk RewardTransaction (Bonustransaksjon).
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/rewardTransactions/{rewardTransactionID} Private
Parameters (GET)
rewardTransactionID Integer Required RewardTransaction (Bonustransaksjon) ID.
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transaction": {
   "ID": "2",
   "userID": "1",
   "currencyID": "4",
   "creationTime": "1618446175",
   "uniqueEventID": "15784",
   "type": "1",
   "baseTransactionID": "524",
   "externalObjectType": "1",
   "externalObjectID": "6",
   "amount": "50.00"
  }
 }
}
6.16 RewardTransactions (Bonustransaksjoner)
Hent informasjon om dine RewardTransactions (Bonustransaksjoner).
Method URL Tags
POST https://jujukrypto.no/api/v1/transactions/rewardTransactions Private
Parameters (JSON)
currencyIDs Array Optional Currencies (Valutaer) IDer.
type Integer Optional Type.
uniqueEventID Integer Optional Unik event ID.
timestampStart Integer Optional Fra tid (Unix timestamp).
timestampEnd Integer Optional Til tid (Unix timestamp).
sortCol String Optional Sorter kolonne.
sortDir String Optional Sorter retning (ASC, DESC).
currentPage Integer Optional Pagination currentPage.
perPage Integer Optional Pagination perPage (antall elementer per side).
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "transactionsTotalCount": 2,
  "transactionsCount": 2,
  "transactions": [
   {
    "ID": "3",
    "userID": "1",
    "currencyID": "8",
    "creationTime": "1618446426",
    "uniqueEventID": "15785",
    "type": "1",
    "baseTransactionID": "526",
    "externalObjectType": "1",
    "externalObjectID": "7",
    "amount": "50.00"
   },
   ...
  ]
 }
}

7 Annet

API-endepunkter for diverse andre ting og udokumenterte endepunkter.
7.1 APIToken (APIToken)
Hent ut APIToken. APIToken er knyttet til din session eller APIKey. Nødvendig parameter for en del forespørsler dersom du bruker informasjonskapsel for autentisering. Normalt sett bare i bruk på plattformens client-side kode for CSRF-beskyttelse, ikke nødvendig ved bruk av API-nøkkel.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/APIToken Public Private
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "APIToken": "VgtlyecxArI3vogQsZ44ArtKGnBgvDEgLKVxVHYkhmwezoYQRg5dpMqDHzj3igV3BVwXIJlg65lanIov58cD3sPYsrYWp0DSoG4L"
 }
}
7.2 Server time timestamps
Hent server-side timestamps i unix timestamp, i sekunder og mikrosekunder.
Method URL Tags
GET https://jujukrypto.no/api/v1/serverTime Public
Response data
{
 "request": {...},
 "response": {
  "success": true,
  "timestamp": "1637959998",
  "timestamp_msc": "1637959998966452"
 }
}
7.3 Udokumentert
I tillegg til alle endepunktene du finner på denne siden er det en del udokumenterte, interne og hemmelige endepunkter. Dersom du støter på eller trenger noen av disse kan du kontakte oss på support@jujukrypto.no.
Her er en oversikt over majoriteten av disse:
Side-spesifikke / intern bruk:
--------------------------------------------------------
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/trading/exchange/overview/currencies
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/trading/exchange/overview/overview
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/trading/exchange/proTrading/{currencyPairID}

Security settings:
--------------------------------------------------------
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/initiateEnableOTPAuthTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/verifyAndEnableOTPAuthTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/sendSMSTwoFactorCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/verifyAndEnableSMSTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/initiateDisableTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/securitySettings/twoFactorConfiguration/verifyAndDisableTwoFactor
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/activityLog/getActivityLogs
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/userSession/getUserSessions
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/userSession/deleteUserSession
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/additionalMeasures/getAdditionalMeasures
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/additionalMeasures/getAdditionalMeasure/{additionalMeasureID}
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/additionalMeasures/createAdditionalMeasurePost
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/additionalMeasures/deleteAdditionalMeasurePost
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/APIKeys/getAPIKeys
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/APIKeys/createAPIKey
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/APIKeys/deleteAPIKey

Account settings, identity and KYC:
--------------------------------------------------------
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/changePassword/initiateChangePassword
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/changePassword/changePassword
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/accountDeletion/getAccountDeletionData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/accountDeletion/accountDeletionRequest
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmEmail/sendEmailConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmEmail/confirmEmailConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmEmail/editEmailAddress
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmPhoneNumber/sendPhoneNumberConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmPhoneNumber/confirmPhoneNumberConfirmationCode
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/confirmPhoneNumber/editPhoneNumber
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/createPassword/initiateCreatePassword
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/createPassword/createPassword
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/emailAndPasswordAuthentication/edit
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/bankIDAuthentication/saveAuthenticationSettings
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/bankIDAuthentication/initiateBankIDSession
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/bankIDAuthentication/completeBankIDConnect/{bankIDSessionToken}
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/vippsAuthentication/saveAuthenticationSettings
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/vippsAuthentication/initiateVippsSession
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/accountSettings/vippsAuthentication/completeVippsConnect/{vippsSessionToken}
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/getIdentityData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/createOrUpdateUserIdentity
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/newManualIdentityConfirmationApplication
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/bankID/initiateBankIDSession
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/bankID/completeBankIDSession/{bankIDSessionToken}
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/yourIdentity/confirmUserIdentityWithExistingBankIDIdentity
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/KYCStatus/getKYCData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/account/identity/KYCData/updateAnswers
GET  PRIVATE            /api/v1/notifications/getEmailNotificationSettings
POST PRIVATE            /api/v1/notifications/editEmailNotificationSettings

Referral:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/referral/getYourReferralData
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/referral/getYourReferralCodesData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/referral/getReferralCodesStatisticsData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/referral/getReferralRewardPayouts
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/referral/getReferralCommissionPayouts
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/referral/getRewardTransactions
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/referral/createReferralCode

Wallets:
--------------------------------------------------------
POST PRIVATE            /api/v1/wallets/newWallet
POST PRIVATE            /api/v1/wallets/editWallet
POST PRIVATE            /api/v1/wallets/deleteWallet
POST PRIVATE            /api/v1/wallets/setPrimaryWallet

Transfer:
--------------------------------------------------------
POST PRIVATE            /api/v1/transfer/getPayments
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/transfer/getQuotaRestrictionData
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/transfer/createRestrictionIncreaseRequest

Dashboard:
--------------------------------------------------------
POST PRIVATE            /api/v1/dashboard

Taxes:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/taxes/getTaxesConfig
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/taxes/getTaxYearConfig/{taxYear}
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/taxes/saveTaxYearConfig
POST PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/taxes/deleteTaxYearConfig

News:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/news/article/{articleID}
GET  PRIVATE  API_KEY_DISABLED  /api/v1/news/{startPage}

Auth:
--------------------------------------------------------
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/getLoginConfig
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/initiateEmailAndPasswordAuthentication
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/completeEmailAndPasswordAuthentication
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/initiateBankIDAuthentication
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/completeBankIDAuthentication/{bankIDSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/initiateVippsAuthentication
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/completeVippsAuthentication/{vippsSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/login/verifyTwoFactor
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/getRegistrationConfig
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/initiateBankIDRegistration
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/completeBankIDRegistration/{bankIDSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/initiateVippsRegistration
GET  PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/completeVippsRegistration/{vippsSessionToken}
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/initiateEmailAndPasswordRegistration
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/register/completeEmailAndPasswordRegistration
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/initiateAccountRecovery
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/sendRecoveryCode
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/verifyRecoveryCode
POST PUBLIC  API_KEY_DISABLED  /api/v1/auth/accountRecovery/setNewPassword

Innbetalinger:
--------------------------------------------------------
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getUserData
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getPendingNeonomicsData
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getBanks
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/startBankSession
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/setBankSessionSSN
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/getBankAccounts
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/initiatePayment
POST PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/completePayment
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/consentRedirectCallback
GET  PRIVATE            /api/v1/inPayments/NOK/neonomics/authorizationRedirectCallback

Annet:
--------------------------------------------------------
GET  PUBLIC            /api/v1/trading/externalCryptoRates/{currencyPairID}
GET  PUBLIC            /api/v1/vipps/callback
GET  PUBLIC            /api/v1/bankID/callback
GET  PUBLIC            /api/v1/kryptopris/exchanges