Personvern

Personvernerklæringen beskriver hvilke, hvordan og hvorfor JuJu samler inn, bruker, behandler, videreformidler, oppbevarer og sikrer personopplysninger.
Versjon: 0.5
Sist endret: 10 Mai 2023

1. Introduksjon

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke, hvordan og hvorfor JuJu samler inn, bruker, behandler, videreformidler, oppbevarer og sikrer dine personopplysninger i forbindelse med bruk av våre tjenester og nettsider, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av disse personopplysninger.
Personvern er viktig og noe JuJu tar på alvor. Vi håper du tar deg tid til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen før du tar i bruk tjenesten.
Informasjonen og vilkårene i denne personvernerklæringen er del av bruksvilkårene for tjenesten, som betyr at du godtar informasjonen og vilkårene her når du godtar bruksvilkårene.
Ved å bruke JuJu sine tjenester eller nettsider godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen. Hvis du ikke vil oppgi personopplysningene som er påkrevd, kan JuJu heller ikke tilby deg tilgang på tjenesten eller funksjonen det gjelder.
Du kan se på og bruke de offentlige tjenestene og funksjonene som ikke krever innlogging uten å oppgi personopplysninger som identifiserer deg. Alle personopplysninger du velger å oppgi er frivillig.
JuJu er underlagt norsk lov og vil behandle dine personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Dette innebærer Personopplysningsloven LOV-2018-12-20-116. Hvitvaskingsloven har også spesiell innvirkning for JuJu og tjenestens brukere i forhold til personvern, innsamling, behandling og lagring av personopplysninger.
JuJu er eid og driftes av JuJu AS (921 244 487), som er behandlingsansvarlig.
Denne personvernerklæringen er gjeldende for alle JuJu sine tjenester og nettsider.
Personopplysninger som JuJu behandler skjer innenfor EU/EØS-området.
Vi er tilgjengelige for å svare på spørsmål du måtte ha om personvern. Du kan kontakte oss på support@jujukrypto.no eller via kontakt oss siden. Dersom du er logget inn med en brukerkonto kan du også opprette hjelpesaker på hjelpesenteret.

2. Definisjoner

Når det skrives "Vi", "Våre", "Oss", "JuJu", "Jujukrypto.no", "Nettsiden", "Tjenesten" eller lignende refererer vi til JuJu AS og tjenestene vi tilbyr.
Når det skrives "Du", "Deg", “Bruker(e|en|ene)” , "Kunde(n|r|ne)" eller lignende refereres det til deg som leser, bruker og kunde av tjenesten.
Personopplysninger er informasjon som kan direkte eller indirekte (ved bruk av tilleggsinformasjon) identifisere deg som person og identitet. Dette kan for eksempel være navn, adresse, personnummer, epostadresse, telefonnummer, bilde eller bruksmønster.

3. Behandlingsansvarlig

JuJu AS er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende lovgivning.
Firmanavn JuJu AS
Org.nr 921 244 487
Epost support@jujukrypto.no
Adresse Bråtenveien 8, 1458 Fjellstrand, Norge

4. Prinsipper

Dette kapitlet har til hensikt å vise hvilke prinsipper JuJu følger i rutiner, tiltak og utvikling av tjenesten i forbindelse med personvern.

4.1. Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig

JuJu skal informere om hvilke, hvordan og hvorfor personopplysninger samles inn og behandles, samt be om uttrykkelig samtykke fra brukeren før prosessering.

4.2. Formålsbegrensning

Når personopplysninger innhentes skal det alltid foreligge et spesifikt formål for innsamling, behandling og lagring. Personopplysninger skal ikke brukes til andre formål enn det som var det opprinnelige formålet uten samtykke fra brukeren.

4.3. Dataminimering

JuJu skal bare be om og samle inn de personopplysningene som er helt nødvendige.

4.4. Riktighet

Personopplysninger som behandles skal være korrekte, og skal om nødvendig oppdateres. JuJu skal sørge for å straks slette eller rette personopplysninger som er uriktige ut i fra de formålene de er samlet inn for. JuJu skal i størst mulig grad legge til rette for at brukeren selv kan oppdatere og slette personopplysninger og annen informasjon.

4.5. Lagringsbegrensning

Personopplysninger som er overflødige, har utgått eller ikke lenger er nødvendige, skal slettes eller anonymiseres automatisk.

4.6. Integritet og konfidensialitet

Personopplysninger skal behandles slik at opplysningens intigritet, konfidensialitet og tilgjengelighet beskyttes og ivaretas på best mulig måte.

4.7. Personvern som standard

Brukerens personvern skal være prioritert maksimalt som standard. Der mulig skal brukeren kunne endre innstillinger for personvern for å få tilgang til nye, ytterligere eller endrede funksjoner på tjenesten.

4.8. Lagdelt personvern og funksjonalitet

Der det er mulig skal funksjonalitet og personvern være lagdelt. Det vil si at det skal være mulig å ta tjenestens funksjoner i bruk litt etter litt basert på hvilke og hvor mye personopplysninger brukeren oppgir.
Eksempelvis skal det være mulig å opprette en brukerkonto med ingen eller minimale personopplysninger for å utforske tjenestens funksjoner og utforming. Brukerkontoen vil da ha begrenset funksjonalitet inntil brukeren velger å oppgi ytterligere personopplysninger.

4.9. Sikker lagring og sletting

JuJu skal sørge for at personopplysninger lagres på en god og sikker måte, og bare er tilgjengelig for de som må ha tilgang. Det skal tas i bruk kryptering av lagret informasjon der hensiktsmessig og opplysninger som slettes skal også slettes på en sikker måte.

5. Personopplysninger som samles inn og behandles av JuJu

Personopplysninger som JuJu samler inn, behandler og bruker blir i hovedsak mottatt direkte eller indirekte fra kunder som bruker våre tjenester. Eksempelvis når du oppretter brukerkonto, bekrefter identitet, gjør innskudd eller uttak av Norske kroner eller er i kontakt med JuJu. JuJu vil be om samtykke fra sine kunder for å kunne behandle disse personopplysningene, med mindre annet rettslig grunnlag ligger til grunne.
Om du ikke ønsker å oppgi eller gi tilgang til de personopplysningene som er påkrevd, kan JuJu heller ikke tilby deg tilgang på tjenesten eller funksjonen det gjelder.
JuJu samler inn og behandler følgende personopplysninger i de ulike situasjonene og formål:

5.1. Registrering av brukerkonto

For å kunne benytte seg av JuJu sine tjenester må du opprette en brukerkonto. Ved opprettelse av en brukerkonto må du oppgi følgende informasjon:
 • Brukernavn
 • Epostadresse
 • Passord
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.1.1. Grunnlag

Nødvendig for innlogging på JuJu og sikring av din konto.

5.2. Innlogging på brukerkonto

For å benytte seg av JuJu sine tjenester må du være innlogget på din brukerkonto. Ved innlogging av en brukerkonto må du oppgi følgende informasjon:
 • Brukernavn eller epostadresse
 • Passord
 • Totrinnskode (hvis totrinnskontroll er aktivert)
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.2.1. Grunnlag

Nødvendig for innlogging på JuJu og sikring av din konto.

5.3. Kontogjenoppretting (Glemt passord)

Hvis du har mistet tilgangen til brukerkontoen din fordi du har glemt passordet, kan du opprette et nytt passord ved å få tilsendt en kode på epost eller SMS. Ved kontogjenoppretting må du oppgi følgende informasjon:
 • Brukernavn eller epostadresse
 • Gjenopprettingskode (fra epost eller SMS)
 • Nytt passord
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.3.1. Grunnlag

Nødvendig for innlogging på JuJu og sikring av din konto.

5.4. Bekreftelse av identitet

Brukeren må bekrefte sin identitet med BankID eller manuell søknad for å kunne benytte seg av de finansielle funksjonene på nettsiden. Identiteten blir knyttet opp mot brukerkontoen. Ved bekreftelse av identitet må du oppgi følgende informasjon:

5.4.1. Ved bruk av BankID

Du må oppgi følgende informasjon hvis du bruker BankID til å bekrefte din identitet (Informasjon du må oppgi til BankID er ikke inkludert):
 • Adresse
 • Poststed
 • Postnummer
I tillegg lagrer vi følgende informasjon som vi får fra BankID når du autentiserer deg gjennom BankID:
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsnummer
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Nasjonalitet
 • Bankinformasjon (hvilken bank som har gitt deg BankID)
 • Digitalt signert sertifikat
 • Adresse (valgfritt)
 • Telefonnummer (valgfritt)
 • Epostadresse (valgfritt)

5.4.2. Ved bruk av manuell søknad

Du må oppgi følgende informasjon hvis du bruker manuell søknad til å bekrefte din identitet:
 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsnummer
 • Adresse
 • Poststed
 • Postnummer
 • Identitetsbevis (eksempelvis pass eller førerkort)
 • Kommentar

5.4.3. Annen informasjon

Uavhengig om du bruker BankID eller manuell søknad for å bekrefte din identitet, lagrer vi i tillegg følgende informasjon som du allerede har oppgitt i andre situasjoner og tilknyttet informasjon:
 • Epostadresse
 • Telefonnummer
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.4.4. Grunnlag

Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven og sikring av din konto.

5.5. Informasjon om KYC (Know your customer)

I tillegg til å bekrefte sin identitet må brukeren også sende inn KYC-skjema for å kunne benytte seg av de finansielle funksjonene på nettsiden. Ved innsendelse av KYC-skjema må du oppgi følgende informasjon:
 • Formålet med kundeforholdet
 • Arbeidssituasjon
 • Formue
 • Inntekt
 • Fremtidige inn- og utbetalinger
 • Midlers opprinnelse
 • Politisk eksponering
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.5.1. Grunnlag

Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven og sikring av din konto.

5.6. Ytterligere tiltak og avklaringer

Som del av bekreftelse av identitet, innsendelse av KYC-skjema og hvitvaskingsloven kan det hende JuJu er nødt til å stille krav om ytterligere dokumentasjon eller tiltak for å avklare situasjonen. Det er ikke fastsatt noen spesifikk informasjon som må oppgis, men det kan eksempelvis være dokumentasjon på midlers opprinnelse eller politisk eksponering.
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.6.1. Grunnlag

Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven.

5.7. Redigering av kontoinnstillinger

Som del av din brukerkonto har du kontoinnstillinger. Ved redigering av kontoinnstillinger må du oppgi følgende informasjon i de ulike situasjonene:

5.7.1. Endre epostadresse

Brukeren kan endre epostadresse som del av kontoinnstillinger. Ved endring av epostadresse må du oppgi følgende informasjon:
 • Epostadresse
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.7.2. Endre telefonnummer

Brukeren kan endre telefonnummer som del av kontoinnstillinger. Ved endring av telefonnummer må du oppgi følgende informasjon::
 • Telefonnummer
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
  IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.7.3. Endre passord

Brukeren kan endre passord som del av kontoinnstillinger. Ved endring av passord må du oppgi følgende informasjon:
 • Nåværende passord
 • Nytt passord
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.7.4. Grunnlag

Nødvendig for innlogging på JuJu og sikring av din konto.

5.8. Redigering av sikkerhetsinnstillinger

Som del av din brukerkonto har du sikkerhetsinnstillinger. Ved redigering av sikkerhetsinnstillinger må du oppgi følgende informasjon i de ulike situasjonene:

5.8.1. Endre totrinnskontrollkonfigurasjon

Brukeren kan endre totrinnskontrollkonfigurasjon som del av sikkerhetsinnstillinger. Ved endring av totrinnskontrollkonfigurasjon må du oppgi følgende informasjon:
 • Totrinnskontrolltype (OTPAuth eller SMS)
 • Totrinnskode
 • Passord
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.8.2. Grunnlag

Nødvendig for innlogging på JuJu og sikring av din konto.

5.9. Innbetaling av Norske kroner

Brukeren kan innbetale Norske kroner (bankoverføring) for å få Stable NOK tilgjengelig på sin brukerkonto for handel. Vi får følgende informasjon gjennom bank og betalingsleverandør:
 • Kontonummer
 • Navn
 • Adresse
 • Melding (brukes til å identifisere din brukerkonto)
 • Transaksjonsdata
  • Tidspunkt, beløp og annen informasjon om overføringen mellom avsender og JuJu
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.9.1. Grunnlag

Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven og identifisere innbetalinger.

5.10. Utbetaling av Norske kroner

Brukeren kan utbetale Stable NOK til Norske kroner (bankoverføring). Ved utbetaling av Norske kroner må du oppgi følgende informasjon:
 • Mottaker navn
 • Motakker kontonummer
 • Beløp
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.10.1. Grunnlag

Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven og utføre utbetalinger.

5.11. Innbetaling av kryptovaluta

Brukeren kan innbetale kryptovaluta for å få kryptovaluta tilgjengelig på sin brukerkonto for handel. Vi får følgende informasjon fra blokkjedene:
 • Informasjon om adresser du benytter til innskudd
 • Transaksjonsdata
 • Tidspunkt, beløp og annen informasjon om blokkjedetransaksjonen
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.11.1. Grunnlag

Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven og identifisere innbetalinger.

5.12. Utbetaling av kryptovaluta

Brukeren kan utbetale kryptovaluta. Ved utbetaling av kryptovaluta må du oppgi følgende informasjon:
 • Mottaker adresse (blokkjedeadrese)
 • Beløp
 • Avgiftstype
I tillegg lagrer vi følgende tilknyttet informasjon:
 • IP-adresse
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hendelse
 • Tidspunkt

5.12.1. Grunnlag

Nødvendig for å tilfredsstille hvitvaskingsloven og utføre utbetalinger.

5.13. Kommunikasjon med JuJu

Dersom brukeren ønsker kommunikasjon med JuJu, eksempelvis for bistand eller informasjon om tjenesten, kan dette gjøres på ulike måter. All kommunikasjon med JuJu lagres som epost eller på nettsiden. Kundekommunikasjon med JuJu er konfidensiell og er ikke tilgjengelig for andre parter.

5.13.1. Kontaktskjema

Dersom du benytter deg av kontaktskjemaet på nettsiden må du oppgi følgende informasjon:
 • Navn
 • Epostadresse
 • Emne
 • Melding
Disse opplysningene er deretter sendt og lagret som epost til JuJu.

5.13.2. Epost

Kommunikasjon over epost blir lagret som epost hos Google Workspace (tidligere Gsuite).

5.13.3. Hjelpesenter

Innloggede brukere har også mulighet til å kommunisere med JuJu gjennom hjelpesenteret på nettsiden. Kommunikasjon via hjelpesenteret er lagret på nettsiden.

5.13.4. Grunnlag

Nødvendig for å kommunisere med kunden.

5.14. Bruksdata

Ved bruk av våre nettsider og tjenester lagrer JuJu anonym informasjon og statistikk om bruksmønster. Dette gjelder både innloggede brukere og gjester. Dette innebærer følgende informasjon:
 • Hvilke sider du besøker (Hos JuJu)
 • Hvilke funksjoner du bruker (Hos JuJu)
 • Hvilke nettsider du var på før du klikket på en link til vår nettside (referral-informasjon)
 • Hvor mange ganger du har besøkt våre nettsider
 • Når du besøkte vår nettside sist
 • Nettleserinformasjon (user-agent)
 • Hvor lenge du har vært på våre nettsider
 • Skjermstørrelse
Denne informasjonen blir brukt til statistikk, analyse og for å få en bedre forståelse av hvordan våre tjenester benyttes, slik at vi kan forbedre kvaliteten på disse.

5.14.1. Grunnlag

Nødvendig for å få innsikt i hvordan våre tjenester brukes og for å forbedre kvaliteten på disse, samt statistiske formål.

5.15. Markedsføring

Hvis brukeren ønsker og har gitt samtykke til det, vil JuJu sende ut markedsføring, nyhetsbrev og/eller informasjon om våre tjenester og virksomhet på oppgitt epostadresse. Brukeren kan når som helst trekke tilbake samtykket eller endre innstillinger ved å sende oss en epost til support@jujukrypto.no eller endre innstillinger under notifikasjoner. JuJu deler ikke personopplysninger med tredjeparter til bruk i markedsføring eller lignende uten ditt samtykke først. JuJu henter heller ikke inn personopplysninger fra tredjeparter til bruk i markedsføring eller lignende.

5.15.1. Grunnlag

Valgfritt dersom brukeren ønsker å motta markedsføring, nyheter og informasjon fra JuJu.

6. Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

JuJu gir ikke personopplysninger videre til tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på lovlig grunnlag for utlevering:
 • Samtykke fra den registrerte
 • Avtale med den registrerte
 • Lovpålagt utlevering
  • Eksempelvis i forbindelse med hvitvaskingsloven og mistenkelige forhold, eller kundekontroll våre tjenesteleverandører (bank, betalingsleverandør osv.) gjennomfører av vårt kundeforhold med dem.
JuJu vil på forhånd be om samtykke om vi har behov for å bruke dine personopplysninger til noe annet enn det du har samtykket til.

7. Datasikkerhet og lagringen av data

JuJu har tekniske og organisatoriske rutiner og tiltak for å sikre tilstrekkelig data- og informasjonssikkerhet. Vi har rutiner og tiltak som hindrer at dine personopplysninger blir feilaktig delt, endret, ødelagt eller misbrukes.
Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for det formålet personopplysningene ble samlet inn for, eller så lenge det er hensiktsmessig for å tilby våre tjenester på best mulig måte.
Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke, slettes hvis du trekker ditt samtykke, og alle andre plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en lovpålagt plikt lagres så lenge lovhjemmelen krever det, for eksempel bokføringsplikt etter bokføringsloven, lagringsplikt etter hvitvaskingsloven eller lovpålagt rapporteringsplikt til myndigheter.
JuJu er lovpålagt til å informere deg dersom det skjer et datainnbrudd eller eventuelle andre situasjoner oppstår hvor dine personopplysninger kommer på avveie. Det vil vi gjøre så raskt som overhodet mulig.
Det er kun ansatte med behov for å behandle dine personopplysninger som vil få tilgang til dine personopplysninger. Disse ansatte vil behandle opplysningene konfidensielt og har taushetsplikt.

8. Dine rettigheter

Det er du som har eierskap over dine personopplysninger, og du har flere juridiske rettigheter når det kommer til vår oppbevaring og bruk av disse.
Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/den-registrertes-rettigheter/.
Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter som beskrevet nedenfor, ta kontakt med oss på support@jujukrypto.no.
Det er ingen kostnader ved normal bruk av dine rettigheter tilknyttet dine personopplysninger. Ved åpenbart overdreven eller grunnløs bruk av dine rettigheter kan vi likevel nekte å imøtekomme kravet eller be om et rimelig administrasjonsgebyr.
Ved bruk av dine rettigheter tilknyttet til dine personopplysninger kreves det at du identifiserer deg og beviser eierskap til opplysningene.
Her er en oversikt over dine rettigheter i forhold til personopplysninger vi har lagret og behandler om deg:.

8.1. Rett til innsyn

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg.

8.2. Rett til retting

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende.

8.3. Rett til sletting

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv.

8.4. Rett til begrensning

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg.

8.5. Rett til å protestere

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg.

8.6. Rettigheter ved automatiske avgjørelser

Dersom det foretas automatiserte avgjørelser basert på dine personopplysninger som har en betydelig påvirkning på deg, har du i noen tilfeller rett til å si din mening om avgjørelsen, motsi deg avgjørelsen og kreve at et menneske går gjennom avgjørelsen manuelt.

8.7. Rett til dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

8.8. Rett til informasjon

Du har rett til kort og forståelig informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger om deg.

8.9. Rett til å klage

Dersom du mener at vår behandling av dine personopplysninger ikke stemmer overens med informasjon oppgitt her, eller på andre måter bryter med personvernlovgivningen, har du rett til å klage til Datatilsynet.
Vi anbefaler og setter pris på om du forsøker å kontakte oss på support@jujukrypto.no før du klager til Datatilsynet.

8.10. Rett til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger til enhver tid.

9. Linker til eksterne sider og tredjeparter

JuJu sine nettsider vil kunne inneholde linker til andre nettsider og tjenester. JuJu kan ikke kontrollere hva slags informasjon som blir samlet inn eller hvordan denne informasjonen blir brukt av disse eksterne nettsidene og tjenestene. JuJu er derfor ikke ansvarlig for personvernvilkårene til disse eksterne aktørene. Vi anbefaler at du leser og setter deg inn i personvernvilkårene til alle eksterne nettsider og tjenester du besøker.

10. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er en metode for nettsteder å lagre små biter med informasjon i nettleseren din, og dermed også på datamaskinen/enheten din, i det du besøker nettstedet. Disse små bitene med informasjonen sendes deretter til nettstedet hver gang du besøker det.
Informasjonskapsler slettes enten automatisk når du lukker nettleseren, eller på et angitt tidspunkt.
Det er bare du (din datamaskin/enhet) og nettsteder som er gitt tillatelse som har tilgang til informasjonskapslene, og bare i det øyeblikket du besøker nettstedet.
Informasjonskapsler gjør det for eksempel mulig for nettsteder å vite hvilken brukerkonto du er logget inn med, hvilke varer du har i handlekurven din og når du besøkte nettstedet sist.
Du kan selv velge om nettleseren din skal godkjenne bruk av informasjonskapsler, og eventuelt hvilke informasjonskapsler den skal godkjenne. Om du velger å ikke godkjenne bruk av informasjonskapsler, kan deler av nettstedet slutte å fungere som det skal.
Hvis du vil vite mer om informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillinger for dette, se Nettvett.no sin artikkel om hvordan du administrerer informasjonskapsler.

10.1. JuJu sin bruk av informasjonskapsler

JuJu bruker informasjonskapsler for å identifisere din enhet fra andre enheter, og eventuelt om du (din enhet) er logget inn på en brukerkonto.
Ved å identifisere din enhet fra andre enheter er det mulig for oss å gi akkurat deg (din enhet) beskjeder og tilbakemeldinger på din bruk av tjenesten, samt til anonym statistikk.
JuJu sine tjenester vil ikke fungere hvis du ikke godkjenner bruk av informasjonskapsler.
JuJu bruker bare èn informasjonskapsel som heter «session». Dette er en unikt identifiserende verdi som sier noe om din tidligere bruk av nettstedet, eksempelvis om du har logger inn med en brukerkonto. Informasjonskapselen er en vedvarende informasjonskapsel som ikke slettes automatisk når du lukker nettleseren din, og varer i 10 år (evig). Det er bare JuJu som har tilgang til denne informasjonskapselen.
Utover dette benytter JuJu ingen andre interne eller eksterne informasjonskapsler fra eller til tredjeparter.
Ved bruk av BankID (bekreftelse av identitet) eller TradingView (graf-system for avansert handel) vil det lastes inn nettsider eller nettressurser fra eksterne tredjeparter som kan tenkes å ha sine egne informasjonskapsler. JuJu er ikke ansvarlig for disse.
Dersom du ikke har eller ikke er logget inn med en brukerkonto, knyttes heller aldri personopplysninger sammen med informasjonskapsler eller enheten din.
JuJu har bare informasjonskapsler knyttet til domenet jujukrypto.no og er ikke delt eller på andre måter tilgjengelig for andre domener eller aktører.
Ved å bruke nettsiden/tjenesten samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler.

11. Endringer i personvernvilkårene

Endringer i personvernerklæringen kan forekomme fra tid til annen. Vi vil informere om vesentlige endringer der det er teknisk mulig. Vi anbefaler at du holder deg oppdatert på personvernvilkårene en gang i blant.