Hvitvasking

Versjon: 0.4
Sist endret: 25 November 2020
Denne siden har til hensikt å vise vår (JuJu AS) dedikasjon for å bekjempe hvitvasking, terrorfinansiering og andre uønskede hendelser.

Introduksjon

JuJu AS skal operere med integritet, ærlighet og åpenhet i tråd med god forretningspraksis i forhold til hvitvasking og terrorfinansiering.
JuJu AS skal operere i samsvar med krav fastsatt i eksterne og interne forskrifter.
JuJu AS forholder seg blant annet til krav satt av Finanstilsynet og hvitvaskingsforskriften som gjelder fra 15. Oktober 2018.

Godkjent av Finanstilsynet

JuJu AS er registrert og godkjent av Finanstilsynet som tilbyder av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta.
JuJu AS er listet i Finanstilsynets virksomhetsregister her: https://www.finanstilsynet.no/virksomhetsregisteret/detail/?id=211120.

Rapportering til Økokrim

JuJu AS vil i tråd med hvitvaskingsloven rapportere hendelser hvor det oppstår mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, hvor vi ikke kan avkrefte mistanken etter nærmere undersøkelse, til Økokrim (Enheten for finansiell etterretning (EFE)).