Verving

Her finner du informasjon, betingelser og vilkår for verving.
Versjon: 0.3
Sist endret: 10 Mai 2023

Introduksjon

Alle kunder kan opprette vervekoder for å verve nye kunder til JuJu. Du må være registrert og etablert kunde for å kunne gjøre dette. Det er flere betingelser og vilkår som må følges når du verver andre. Disse betingelsene og vilkårene, samt annen praktisk informasjon om verving, finner du på denne siden.
Ved verving får både den som verver og den som blir vervet en eller flere bonuser/belønninger, forutsetter at betingelsene for bonusen/belønningen er møtt.
Du kan se om du har blitt vervet, hvem du ble vervet av, om du har fått utbetalt bonus, opprette vervekode og se statistikk for dine vervekoder på Verving-siden under Innsillinger.

Bonuser

For øyeblikket er det fire mulige bonuser per verving. Prisene som er oppgitt under er de prisene som gjelder på nåværende tidspunkt. Dersom du har en egen avtale med oss kan det hende det gjelder andre priser for deg og de du verver. For å se de prisene som gjelder for din vervekode se Verving-siden under Min konto.
Bonus Verdi
Bonus til den som verver en kunde som får etablert kundeforhold 50.00 NOK
Bonus til den som verver en kunde som utfører første innbetaling 50.00 NOK
Bonus til den som blir vervet ved etablert kundeforhold 100.00 NOK
Kommisjon til den som verver en kunde som handler 40.00 %
Bonusene, med unntak av kommisjon, utbetales i Stable NOK (NOK) og tilgjengeliggjøres på mottakerens primærlommebok så fort som mulig (opptil noen minutter forsinket). Kommisjon mottas i valutaen som kunden som er vervet gir fra seg ved handel, eksempelvis NOK hvis det kjøpes med NOK, eller BTC hvis det selges BTC.
Det er ikke kommisjon på vervede kunder som ble vervet før 1. November 2023. Det utbetales kommisjon i tre år etter vervingen har funnet sted.

Definisjoner

Bruker/brukerkonto - En brukerkonto/person som er registrert hos JuJu, men som ikke nødvendigvis har gått gjennom stegene for å få et etablert kundeforhold.
Kunde/kundekonto - En brukerkonto som er registrert hos JuJu, og som har gått gjennom stegene for å få et etablert kundeforhold.
Etablert kundeforhold - For å få et etablert kundeforhold, og tilgang til handel, utbetalinger og opprettelse av vervekode, må man registrere og bekrefte epostadresse, telefonnummer, identitet, KYC-skjema og få dette godkjent.
Bonus/vervebonus - Generelt begrep for en verdi som gis til en kunde i forbindelse med verving.
Verver/den som verver noen - Refererer til en kunden som er eier av en vervekode som andre nye brukere/kunder kan skrive inn som vervekode ved registrering av ny brukerkonto, som derav verver en annen.
Vervede/den som blir eller er vervet - Refererer til en bruker/kunde som bruker en vervekode ved registrering av ny brukerkonto, som derav blir vervet.
Vervekode - En vervekode som tilhører en verver (kunde), som andre kan bruke som vervekode ved registrering av ny brukerkonto. Eksempelvis VERVEKODE.
Vervelenke - En nettadresse til JuJu som inneholder en vervekode. Eksempelvis https://jujukrypto.no/referral/VERVEKODE.
Invitasjonsnavn - Invitasjonsnavn er det navnet som vil stå på din verveside at inviterer vedkommende til JuJu. Eksempelvis INVITASJONSNAVN har invitert deg til JuJu!.
Din verveside - Din verveside refererer til siden som vises når man besøker din vervelenke.

Betingelser og vilkår for verving og vervekoder

Følgende er betingelsene og vilkårene for verving hos JuJu. Disse betingelsene og vilkårene regulerer forholdet mellom den som verver, den som blir vervet og JuJu AS.
Ved å opprette en vervekode, eller ved å skrive inn en vervekode ved registrering av ny brukerkonto, godtar du, og vil innrette deg etter, betingelsene og vilkårene på denne siden.
JuJu forbeholder seg retten til å kunne foreta endringer i disse betingelsene og vilkårene. JuJu vil etter beste evne prøve å orientere om vesentlige endringer som påvirker hver enkelt kunde enten på nettsiden eller ved å kontakte kunden per e-post. Brukeren er selv ansvarlig for å gjennomgå disse betingelsene og vilkårene når de er endret. Din fortsatte bruk av vervesystemet innebærer at du har godtatt samtlige slike endringer. Ved vesentlige endringer kan JuJu be om uttrykkelig samtykke/godkjenning av endringene før vervesystemet kan tas i bruk igjen.
JuJu kan når som helst endre hvordan vervesystemet fungerer og bonusene som utbetales.
Ved brudd på disse betingelsene eller vilkårene kan kontoen(e) det gjelder fryses, stenges eller slettes omgående, uten varsel eller annet grunnlag. Dersom det foreligger kriminelle forhold vil dette rapporteres og eventuelt anmeldes.
JuJu forbeholder seg også retten til å fryse og/eller trekke tilbake utbetalte bonuser ved brudd på betingelsene eller vilkårene.

Overordnet avtale og formål

Den overordnede avtalen og formålet med forholdet mellom de som verver og JuJu AS er at det skal være et samarbeid om å promotere JuJu for å rekruttere nye kunder til plattformen. Dette skal begge parter dra nytte av. Alle handlinger som ikke medfører et godt samarbeid om fellesmålet om å promotere JuJu på en god og positiv måte er ikke tillatt.
Den tiltenkte måten å verve på er ved å dele din vervekode eller vervelenke til familie, venner, bekjente og andre. Dette kan for eksempel gjøres personlig, over melding/chat, på et forum, på en blogg, i et kommentarfelt, på YouTube, på Facebook, på en nettside osv. Det er i utgangspunktet tillatt å dele vervekoden eller vervelenken slik du selv ønsker, så lenge det ikke bryter med betingelsene og vilkårene her.
Hvis du er i tvil om du er innenfor retningslinjene, eller ved andre spørsmål om verving, kan du kontakte oss på support@jujukrypto.no

Vervekode og vervelenke

Det er kunden selv som bestemmer sin vervekode og invitasjonsnavn, og derav også hvordan vervelenken ser ut. Kunden velger vervekode og invitasjonsnavn ved opprettelse av vervekode, og kan også redigeres i etterkant. Vervekoden og invitasjonsnavnet du velger må være unike i systemet. Med andre ord kan du ikke ha samme vervekode eller invitasjonsnavn som noen andre.
Det er derfor viktig å velge gode og egnede verdier for vervekode og invitasjonsnavn, som er passende for din konto, de du verver og for plattformen. Driver du eksempelvis en YouTube-kanal, blogg, forum, nettside eller lignende, vil det være naturlig å bruke navnet på det du driver som vervekode og invitasjonsnavn.
Det er ikke lov å opprette eller redigere vervekoder eller invitasjonsnavn som er villedende, uærlige, misvisende eller kan oppleves som støtende mot andre.
Det er ikke lov å opprette eller redigere vervekoder eller invitasjonsnavn som utgir seg for å være noen andre, JuJu AS eller plattformen.
Det er du og din brukerkonto som representerer din vervekode og invitasjonsnavn. Du skal med andre ord bruke en vervekode og invitasjonsnavn som reflekterer dette. Det er imidlertid lov til å bruke navn, ord og uttrykk som bevarer anonymitet, som for eksempel tilfeldig genererte verdier, forkortelser, kallenavn eller lignende. Eksempelvis "Anonym", "Ukjent", "Vervekode123", "Bruker123" osv. Du trenger med andre ord ikke bruke navnet ditt eller andre personopplysninger.
Det er bare mulig å opprette en vervekode per brukerkonto, og det er ikke tillatt å opprette flere brukerkontoer per person.
Det er ikke lov å bruke sin egen vervekode til å opprette flere brukerkontoer, med unntak av testing og dokumentering (bilde, video eller tekst). Dette skal begrenses til det som er absolutt nødvendig. Ta gjerne kontakt med oss på forhånd hvis du trenger demo/test-kontoer.

Deling, promotering og publisering

Det er ikke lov å dele, promotere eller publisere en vervekode eller vervelenke på en slik måte at det kan sette JuJu i et dårlig lys eller oppfattes som uærlig eller negativt.
Det er ikke lov å dele, promotere eller publisere en vervekode eller vervelenke på en slik måte at det kan oppleves som nettsøppel (spam) eller plagsom adferd.
Det er ikke lov å dele, promotere eller publisere en vervekode eller vervelenke med misvisende, manglende eller uriktig informasjon, eller med garantier om fortjeneste og lignende.
Når du deler en vervekode eller vervelenke skal du opplyse om at handel av kryptovaluta innebærer høy risiko. Dersom historiske priser eller avkastning nevnes, skal det også opplyses om at dette ikke gir noen garanti for fremtidige priser eller avkastning.
Man må forøvrig være 18 år eller eldre for å opprette en brukerkonto hos JuJu. Dette skal også opplyses om ved deling.
Når man legger ut/deler reklame i sosiale medier og lignende må man følge markedsføringsloven. Dersom man deler vervekode eller vervelenke som del av en video må man også følge kringkastingsloven.
For å følge markedsføringsloven må du blant annet markere det du deler som annonse eller reklame på en tydelig måte. Forbrukertilsynet har skrevet en veiledning for merking av reklame i sosiale medier her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/veiledning-reklame-some
Gjør deg kjent med og respekter de reglene som finnes der du har tenkt å dele vervekoder eller vervelenker. Det er for eksempel mange steder (grupper, forum osv.) som ikke tillater deling av vervelenker eller reklame.

Markedsføringsmateriale og innhold

Vi har utarbeidet diverse bilder og tekster som kan benyttes som markedsføringsmateriale ved deling av vervekode eller vervelenke. Dette finner du på hjelpesenteret i artikkelen om markedsføringsmateriale.
Dersom du lager eller benytter deg av annet grafisk materiale eller tekst ber vi deg kontakte oss på support@jujukrypto.no for gjennomgang, slik at vi er sikre på at innholder passer med våre standarder.