Hva er en market-ordre

Publisert 02.11.2019 21:59:46  |  Sist oppdatert 03.07.2022 14:10:26

En market-ordre eller markedsordre er en ordretype hvor ordren umiddelbart vil matches og utføres med alle tilgjengelige ordre av motsatt side (kjøp/selg) til ordren blir fylt, markedet er tomt eller du ikke har mer tilgjengelig valuta å handle med.

Advarsel! Det er viktig å forstå hvordan en market-ordre fungerer før man velger å bruke denne typen ordre for større handler. Totalprisen på en market-ordre er helt og holdent styrt av tilgjengelige motpartsordre, og beløpene og prisene på disse. Med andre ord er det fort gjort at totalprisen på en market-ordre blir dårligere enn forventet. Sørg alltid for å se på tilgjengelige ordre i ordrebøkene før du oppretter en market-ordre.

En market-ordre vil først matche den første/beste (billigste for kjøper, dyreste for selger) ordren i ordreboken, deretter den nest beste ordren osv. Dersom ordren din er større enn det som er tilgjengelig i ordreboken vil kjøpsordren bli fylt med det som er tilgjengelig og deretter avsluttes.

Market-ordre hos Bitnord har også en fastsatt prisglidning-grense på 5%, for å unngå situasjoner hvor kunder får en svært urimelig pris. Dette betyr at en market-ordre vil avsluttes dersom prisen på hele eller en del av ordren blir mer enn +-5% fra markedspris ved øyeblikket ordren ble opprettet. Alle deler av ordren som ble utført innenfor +-5% forblir. Eksempelvis vil en kjøps-market-ordre bli avsluttet hvis markedsprisen er 100 NOK og ordren blir matchet med en salgsordre med pris 106 NOK, fordi dette er en pris som er 6% høyere enn markedsprisen. Det samme gjelder for for salgs-market-ordre bare motsatt prisretning, altså mer enn 5% lavere fra markedspris.

Fordelen med en market-ordre i motsetning til en limit-ordre er at ordren vil fylles umiddelbart så lenge det er tilgjengelig motpartsordre. Derfor er det mange som bruker market-ordre når de bare vil raskt kjøpe seg inn eller kvitte seg med valuta, og den nøyaktige prisen ikke er like viktig som hastigheten.

Les om hva en limit-ordre er her.

Eksempel: Kjøp av Bitcoin med market-ordre

Hvis du for eksempel oppretter en market-ordre hvor du ønsker å kjøpe 0.1 BTC (beløp/antall) og markedsprisen er 100 000 NOK vil dette koste 10500 NOK eller mindre, i tillegg til avgiften som vil være 52.50 NOK eller mindre for 0.5% avgift.


Eksempel på kjøp av BTC med market-ordre med avansert handel.


Les om hvordan du handler Bitcoin her.

Les om hva en stop-ordre er her.