Hva er en stop-ordre

Publisert 07.03.2021 17:15:53  |  Sist oppdatert 03.07.2022 14:11:30

En stop-ordre eller stop-loss-ordre er en ordretype hvor du ber om at det skal selges eller kjøpes et gitt beløp/antall (f.eks BTC) hvis markedsprisen når et bestemt nivå. Hvis prisen når dette bestemte nivået aktiveres ordren og fungerer deretter som en market-ordre. Stop-ordre er ikke synlige i ordreboken.

Les om hva en market-ordre er her.

Prisnivået som må nås før stop-ordren aktiveres kalles ofte stop-prisen. Dette prisnivået (stop-prisen) kan enten være høyere enn nåværende markedspris (for kjøpsordre) eller lavere enn nåværende markedspris (for salgsordre). Med andre ord selg hvis prisen går ned til, eller kjøp hvis prisen går opp til. Hvis du oppretter en kjøps-stop-ordre med stop-pris under nåværende markedspris vil ordren aktiveres umiddelbar og fungere som en market-ordre. På samme måte vil en salgs-stop-ordre aktiveres umiddelbart hvis stop-prisen er over nåværende markedspris. På mange måter kan du si at en stop-ordre fungerer på en lignende men motsatt måte av en limit-ordre, med unntak av at når den er aktivert har den ingen fastsatt prisgrense.

Den mest vanlige måten å bruke en stop-ordre er for å hindre tap ved nedgang i pris, såkalt stop-loss. Dette gjøres ved å opprette en salgs-stop-ordre som aktiveres hvis prisen går ned til et nivå hvor du ønsker å selge deg ut. På den måten vet du at du har en aktiv salgsordre hvis prisen går ned for mye mens du ikke følger med på markedet, eksempelvis når du sover.

Det er også mulig å bruke stop-ordre som en inngangsordre (kjøpsordre). Tror man for eksempel at prisen kommer til å gå videre opp hvis den når et vist nivå kan du kjøpe deg inn på det nivået.

Eksempel: Salg av Bitcoin med stop-ordre

Hvis du for eksempel oppretter en stop-ordre hvor du ønsker å selge 0.1 BTC (beløp/antall) hvis prisen går ned til 75 000 NOK (pris/kurs) vil du få 7 125 NOK eller mer for dine 0.1 BTC, i tillegg til avgiften som vil være 0.0005 BTC for 0.5% avgift.


Eksempel på salg av BTC med stop-ordre med avansert handel.


Les om hvordan du handler Bitcoin her.

Les om hva en limit-ordre er her.