Kundeforholdets formål og tilsiktede art

Publisert 25.02.2020 04:16:27  |  Sist oppdatert 05.11.2023 22:17:18

Som en del av arbeidet med å bekjempe hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er JuJu påkrevd å innhente opplysninger om kundeforholdets formål og tilsiktede art for å forsøke å avdekke kunder med forhøyet risiko samt avdekke transaksjoner som avviker fra forventet atferd.

Kundeforholdets formål og tilsiktede art er opplysninger om bakgrunnen for hvorfor du ønsker å handle hos oss, på hvilken måte og opplysninger om størrelse og hyppighet av handler og transaksjoner.

Andre relevante opplysninger om kundeforholdet vil også hentes inn som del av dette. Eksempelvis egenerklæring på om du er PEP (Politisk eksponert person).

Du er selv pliktig å svare ærlig og holde skjemaet oppdatert. Du kan få påminnelser om å oppdatere skjemaet.

Feilaktige opplysninger i dette skjemaet kan brukes mot deg hvis det oppstår en uønsket hendelse i forbindelse med din konto.