Likviditet

Publisert 05.03.2021 02:23:04  |  Sist oppdatert 07.10.2023 13:51:44

Likviditet eller markedslikviditet er et uttrykk som brukes mye i sammenheng med kryptobørser og kryptohandel. Som et generelt økonomisk uttrykk betyr likviditet betalingsevne. I denne sammenhengen kan det forklares som evnen til å kjøpe eller selge i et marked uten å påvirke prisen i stor grad.

God likviditet i et marked betyr at det er enkelt å kjøpe eller selge den mengden du ønsker, raskt og til omtrentlig den prisen som markedet viser. Hvis et marked har lav likviditet kan det være vanskelig å få kjøpt eller solgt uten at du må gå opp eller ned i pris, eller at det tar langt tid før en ordre fylles.

Likviditet i et marked er avhengig av at det er tilstrekkelig med kjøpere og selgere som er villige til å handle i nærheten av markedets pris. For at du skal kunne kjøpe må noen andre være villige til å selge minst like mye, og visa versa.

Ordretyper og likviditet

Likviditet er viktigere for noen typer ordre enn for andre.

En limit-ordre har en fastsatt pris, og vil bare fylles dersom det er noen som er villige til å handle til denne prisen. Med andre ord er ikke umiddelbar likviditet kritisk for en limit-ordre. Hvis prisen på limit-ordren er for høy eller for lav vil den bare bli liggende til noen er villige til å handle med den prisen. God likviditet kan likevel være en fordel for å få fylt ordren raskt.

I motsetning er likviditet svært viktig for en market-ordre. En market-ordre vil fortsette å fylles med tilgjengelige ordre uansett pris helt til den er fylt, markedet er tomt eller du ikke har mer tilgjengelig valuta å kjøpe/selge for.

Market-ordre hos JuJu har en fastsatt prisglidning-grense på 5% for å unngå situasjoner hvor kunder får en svært urimelig pris. Dette betyr at en market-ordre vil avsluttes dersom prisen blir dyrere enn +-5% fra markedspris. Alle deler av ordren som ble utført innenfor +-5% forblir.

Likviditet ved oppstart av JuJu

JuJu har nylig lansert sine tjenester, og likviditeten kan derfor variere en del. Vi ønsker ikke at dette skal virke avskrekkende for potensielle nye kunder, men vi mener det er rett og riktig at våre kunder er klar over dette.

Handel i markeder med varierende likviditet er likevel ikke noe stort problem, så lenge en tar høyde for dette. Følg med på ordrebøkene og bruk limit-ordre. Ordrebøkene forteller deg hvor mye som er tilgjengelig for kjøp og salg i markedet, og til hvilke priser.

Du kan selvfølgelig bruke market-ordre, men vær klar over at du fort kan få en prisglidning som gjør at prisen blir dårligere enn forventet.

Nå ved oppstart av JuJu vil det typisk være vanskeligere å få utført medium til store handler raskt. For mindre handler vil det trolig være tilstrekkelig likviditet, og du kan alltids dele opp en stor handel til mindre små handler over tid.

JuJu Liquidity Program

Ved oppstart og i en god stund fremover vil vi gjøre det vi kan for å bidra med likviditet i markedene. Dette innebærer at vi vil stille med noe likviditet til markedene, til en pris som er så nærme markedspris som vi er komfortable med.

Dersom du har en større ordre du ønsker å fylle, kan du la ordren ligge i markedet som en limit-ordre, så vil vi (og andre) fylle den over tid, så lenge prisen er innenfor. Vær oppmerksom på at markedsprisen kan endre seg mer og mer over tid, men hvis du er villig til å handle på en gitt pris uansett om prisen endrer seg i løpet av noen timer eller dager er dette en måte å få fylt ordren i et marked med begrenset likviditet.

Dersom du er interessert å bistå med likviditet mot redusert handelsavgift ta kontakt på support@jujukrypto.no.

Vi vil jobbe kontinuerlig for å øke likviditeten i samtlige markeder over tid.